Slovenské elektrárne sa pripájajú k výzve na zastavenie násilia v jadrových zariadeniach

04.03.2022
Možnosti zdieľania:

Odsudzujeme útok Ruska na civilné obyvateľstvo Ukrajiny, na civilné ciele, vrátane jadrových zariadení. Vyjadrujeme podporu a solidaritu s našimi kolegami, partnermi v jadrových elektrárňach na Ukrajine.

Slovenské elektrárne vyjadrujú žiaľ nad stratami na životoch na Ukrajine. Odsudzujeme útok Ruska na civilné obyvateľstvo Ukrajiny, na civilné ciele, vrátane jadrových zariadení. Vyjadrujeme podporu a solidaritu s našimi kolegami, partnermi v jadrových elektrárňach na Ukrajine, ktorí robia čo je v ich silách, aby si mohli plniť svoje úlohy – bezpečne vyrábať elektrinu. Vykonávajú náročnú prácu, ich osobná bezpečnosť musí byť zaistená.

Pripájame sa k výzve Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Svetovej nukleárnej asociácie na zastavenie akéhokoľvek násilia vo všetkých jadrových zariadeniach. Je potrebné, aby pracovníci elektrárne a záchranné tímy mohli plniť svoje povinnosti. Strieľanie v areáli jadrovej elektrárne porušuje základnú zásadu, že fyzická integrita jadrových zariadení musí byť vždy zachovaná a bezpečná. Pripájame sa tiež k naliehavej výzve svetových jadrových odborníkov na vytvorenie bezpečných zón okolo všetkých jadrových elektrární na Ukrajine s cieľom zaistiť bezpečnosť všetkých jadrových zariadení a ich zamestnancov.

Slovenské elektrárne v uplynulých dňoch sprísnili a posilnili bezpečnosť objektov svojich elektrární, vrátane kybernetickej bezpečnosti.

Slovenské elektrárne situáciu veľmi pozorne monitorujú, komunikujú a spolupracujú  s partnermi v MAAE, WANO, WNA, UJD a ďalšími vnútroštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right