Slovenské elektrárne: Valné zhromaždenie schválilo výsledky

25.05.2015
Možnosti zdieľania:

Valné zhromaždenie schválilo finančné výsledky za rok 2014 a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

Valné zhromaždenie Slovenských elektrární, a.s., spoločnosti skupiny Enel, na dnešnom rokovaní v Bratislave schválilo finančné výsledky za rok 2014 a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

Nicola Cotugno, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva: „Naše silné výsledky potvrdzujú správnosť stratégie zvyšovania efektívnosti vo všetkých oblastiach firmy, ako aj úspešnosť nášho obchodovania na trhu i manažmentu nasadzovania jednotlivých typov elektrární, napriek ďalšiemu výraznému poklesu ceny elektriny. V roku 2015 budeme pokračovať v aktivitách zameraných na dosahovanie takýchto dobrých výsledkov a v investičnej stratégii, kde dostavba tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce je našou strategickou prioritou.“

Slovenské elektrárne v roku 2014 dodali 20 215 GWh elektriny, z toho 92% vyrobenej bez produkcie škodlivých emisií CO2. Výnimočnú úroveň štandardov bezpečnosti a spoľahlivosti, ktoré spoločnosť dosiahla v roku 2014 dokladujú index nehodovosti (tzv. frequency rate - FR) na úrovni 0,42 a koeficient pohotovosti blokov atómových elektrární (tzv. UCF) vo výške 92,54%.

V roku 2014 Slovenské elektrárne vykázali EBITDA (zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením) na úrovni 531 miliónov eur a čistý zisk vo výške 170 miliónov eur, pričom spoločnosť investovala 707 miliónov eur. Tieto výsledky dosiahla vďaka pokračujúcemu zlepšovaniu efektivity nákladov, ktoré zmiernilo ďalší výrazný pokles cien na trhu i pokles výroby vo vodných elektrárňach nadväzne na nižší stav vôd.

Riadne valné zhromaždenie zároveň zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Novým členom predstavenstva sa stal Ľubomír Maxim, nominant akcionára Enel Produzione S.p.A.

Novými členmi dozornej rady sa stali nominanti akcionára Enel Produzione S.p.A.: Leonardo ZannellaVittorio Giuseppe Francesco VagliasindiRoberto Antonio Enzo DeambrogioLudovica Parodi Borgia a Alessandra Proietti Semproni, ktorí sa ujali funkcií uvoľnených v dôsledku zániku funkcie Livia Vida, Luigiho Michiho, Francescy Gostinelli, Marca Salemmeho a Carla Tamburiho.

Predsedom dozornej rady sa stal Roberto Antonio Enzo Deambrogio, nominant akcionára Enel Produzione S.p.A., a podpredsedom dozornej rady sa stal Radovan Okenka, nominant akcionára Slovenská republika.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right