Spolupráca Slovenských elektrární a Sberbank

22.05.2014
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, a Sberbank Rusko v Petrohrade podpísali Memorandum o porozumení.

Dnes, v rámci 18. Medzinárodného Ekonomického fóra v Petrohrade, podpísali Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel a Sberbank Rusko Memorandum o porozumení zamerané na rozvoj spolupráce medzi oboma stranami v spoločných oblastiach záujmu.

Dohodu podpísali generálny riaditeľ Enel OGK-5 Enrico Viale, ktorý pri tejto príležitosti zastúpil Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel a Sergej Gorkov, podpredseda predstavenstva Sberbank Rusko pre medzinárodný obchod.

Dnes podpísaná dohoda stanovuje záväzok ruskej banky poskytnúť finančný príspevok Slovenským elektrárňam na realizáciu ich plánu rastu na Slovensku a v strednej Európe.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje 5 739 MW inštalovaného výkonu. V roku 2013 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,9 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 69,95%, vodné elektrárne 20,68% a 9,37 % tepelné elektrárne a 0,01% fotovoltické elektrárne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right