Tretí blok Mochoviec je už na výkone 90 %

14.08.2023
Možnosti zdieľania:

Nový mochovský blok dodal do siete približne 650-tisíc MWh , čo pokryje priemernú ročnú spotrebu asi 260-tisíc slovenských domácností.

Po úspešnom vykonaní všetkých testov energetického spúšťania na výkonovej hladine do 75 % nominálneho výkonu reaktora a odovzdaní správy zo skúšok Úradu jadrového dozoru SR Slovenské elektrárne, a.s., zvýšili výkon reaktora 3. bloku atómovej elektrárne Mochovce na 90 %. Na tejto výkonovej hladine budú podľa harmonogramu spúšťania bloku pokračovať testy energetického spúšťania.

Nový mochovský blok dodal do siete približne 650-tisíc MWh, čo pokryje priemernú ročnú spotrebu asi 260-tisíc slovenských domácností.

„Testy na 75 % výkonovej hladine prebehli bez omeškaní, čo nás veľmi približuje k dosiahnutiu plného výkonu na 3. reaktorovom bloku.“

- Martin Mráz, riaditeľ AE Mochovce

Ďalšia výkonová hladina už bude 100 %, t. z. nominálny výkon reaktora. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí 144-hodinový preukazný chod na stopercentnom výkone, ktorým sa ukončí etapa energetického spúšťania. Dosiahnutie tohto míľnika sa predpokladá v priebehu septembra až októbra.

Čo všetko čaká Mochovce 3 počas uvádzania do prevádzky? Pozrite si video.

Mochovce 3 v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny by sa tak krajina už tento rok mala stať energeticky sebestačnou.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom v lete 2022.

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a. s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

3D model vytvorený zo skenovania elektrárne v Mochovciach. Pozrite sa, ako vyrába elektrinu.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right