Úverová zmluva schválená

18.07.2018
Možnosti zdieľania:

Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární dnes schválilo hlavné podmienky úverovej zmluvy v maximálnej výške 700 miliónov eur.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., dnes uznesením jednomyseľne schválilo hlavné podmienky Zmluvy o úvere v maximálnej výške 700 miliónov eur medzi Slovak Power Holding B.V. a Slovenskými elektrárňami, ktorej účelom je financovanie dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Úver umožní Slovenským elektrárňam po splnení definovaných podmienok čerpať prostriedky v súlade so schváleným Strategickým plánom na roky 2018 – 2022.

Stavba 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach je financovaná kombináciou interných a externých zdrojov Slovenských elektrární. Nie je a nikdy nebola financovaná z prostriedkov slovenského štátneho rozpočtu, ani európskych fondov.

Zmluva je podriadená všetkým existujúcim úverovým zmluvám a potvrdzuje snahu akcionárov dokončiť 3. a 4. blok Mochoviec a uviesť elektráreň do komerčnej prevádzky v čo najkratšom čase.


Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 081 MWe. Spoločnosť vyrába 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov.

Majoritným vlastníkom SE s podielom 66 % v Slovenských elektrárňach je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V., dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a. s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right