V Bohuniciach sa vo štvrtok rozozvučia sirény

03.11.2021
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne 4. novembra 2021 organizujú celoareálové havarijné cvičenie na území Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2.

Cieľom cvičenia je preveriť postupy pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na oboch blokoch jadrového zariadenia bohunickej jadrovej elektrárne, preveriť funkčnosť technických prostriedkov, aktivovať a preveriť činnosť a komunikáciu súčinnostných zložiek štátnej správy.

Do súčinnostného cvičenia sa zapoja okresné úrady, odbory krízového riadenia krajov Trnava, Trenčín a Nitra a krízové štáby okresných úradov; Úrad jadrového dozoru SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo obrany SR; Úrad verejného zdravotníctva SR; spoločnosti JAVYS, a.s.,  a JESS, a.s., ďalej Integrovaný záchranný systém Trnavského kraja, Krajské riaditeľstvo policajného zboru (KR PZ) Trnava, Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Galanta a obce v 5-kilometrovom ochrannom pásme jadrovej elektrárne.

Cvičenie sa koná v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2021, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem. Na území elektrárne sa preto vo štvrtok 4. novembra doobeda na začiatku cvičenia spustia sirény systému varovania s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“ a „Pozor radiačné ohrozenie“, ako aj na konci cvičenia dvojminútovým stálym tónom a hovorenou informáciou „Koniec ohrozenia“.  

Súčasťou cvičenia nebude z dôvodu COVID opatrení aktivovaná evakuácia zamestnancov AE Bohunice, ale úkryty a zhromaždiská CO budú úkrytovými a poriadkovými družstvami spohotovené.

Jadrovej bezpečnosti a  príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – takéto rozsiahle súčinnostné havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR i pozorovatelia z iných inštitúcií.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom boli vopred písomne vyrozumené okolité obce, zodpovedné orgány a organizácie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right