V predstihu sme ukončili odstávku 3. bloku Bohunice V2

14.07.2020
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne ukončili plánovanú generálnu odstávku tretieho bloku Atómových elektrární Bohunice s poldňovým predstihom oproti plánu.

Typová generálna odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne sa skončila v nedeľu 12. júla večer prifázovaním prvej turbíny TG31 k sieti.

Aj napriek zavedeným a stále platným opatreniam proti šíreniu COVID-19, ktoré  kládli vyššie nároky na koordináciu a výkon prác počas odstávky, Slovenské elektrárne vykonali všetky naplánované práce – výmenu jednej pätiny paliva v reaktore, údržbárske činnosti a investičné projekty na zvýšenie bezpečnosti. Po konzultácii s Úradom jadrového dozoru SR boli práce ešte pred začiatkom odstávky zredukované na nevyhnutný rozsah.

Pred uvedením bloku do prevádzky Slovenské elektrárne vykonali všetky predpísané tesnostné a pevnostné tlakové skúšky zariadení elektrárne.

Posledná tohtoročná plánovaná odstávka jadrového bloku čaká Slovenské elektrárne v Mochovciach, kde v polovici septembra odstavia druhý blok. Okrem štandardných prác počas plánovanej odstávky vymenia obidva turbogenerátory druhého bloku za nové.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right