Valné zhromaždenie schválilo nový strategický plán

20.05.2008
Možnosti zdieľania:

Akcionári Slovenských elektrárni, Enel Produzione S.p.A. a Fond národného majetku SR, jednomyseľne schválili Strategický plán.

Riadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární, a.s., (SE) dnes schválilo Výročnú správu za rok 2007 vrátane správy o výsledkoch podnikateľskej činnosti, riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku SE. Valné zhromaždenie zároveň schválilo nový Strategický plán spoločnosti, ktorý bol Predstavenstvom SE schválený v decembri 2007 a počíta s investíciami vyše 3 mld. eur do roku 2013.

Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SE, a.s.: "Akcionári Slovenských elektrárni, Enel Produzione S.p.A. a Fond národného majetku SR, jednomyseľne schválili Strategický plán, ktorý napĺňa Stratégiu energetickej bezpečnosti SR."

Akcionári Slovenských elektrární zároveň schválili rozdelenie zisku a tantiémy členom orgánov spoločnosti. Na základe politiky spoločnosti Enel jej nominanti nedostávajú tantiémy za výkon funkcie v orgánoch spoločnosti. Na základe návrhu Fondu národného majetku zároveň budú tantiémy vyplatené len členom Dozornej rady SE, a.s., zvoleným zamestnancami Slovenských elektrární, a.s., a nebudú vyplatené iným členom orgánov spoločnosti, ktorých do funkcií nominoval Fond národného majetku SR.

Riadne Valné zhromaždenie SE, a.s., vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie členov predstavenstva spoločnosti:

 • Gabriele Granato, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Slavomír Brudňák, nominant FNM SR.

Riadne Valné zhromaždenie SE, a.s., zvolilo do funkcie člena predstavenstva spoločnosti:

 • Claudio Zito, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Martin Píry, nominant FNM SR.

Riadne Valné zhromaždenie SE, a.s., vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie členov dozornej rady spoločnosti:

 • Gianluca Comin, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Sandro Fontecedro, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Claudio Machetti, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Andrea Brentan, nominant Enel Produzione S.p.A.

Riadne Valné zhromaždenie SE, a.s., zvolilo do funkcie člena dozornej rady spoločnosti:

 • Luigi Michi, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Livio Vido, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Gabriele Frea, nominant Enel Produzione S.p.A.,
 • Dino Marcozzi, nominant Enel Produzione S.p.A.

Riadne Valné zhromaždenie SE, a.s., zároveň kvôli dodržaniu akcionárskej zmluvy, ktorá upravuje výročnú rotáciu funkcie predsedu a podpredsedu dozornej rady medzi akcionármi, odvolalo Andrea Brentana (nominant Enel Produzione S.p.A.) z funkcie predsedu dozornej rady a Eduarda Strýčka (nominant FNM SR) z funkcie podpredsedu dozornej rady. Do funkcie predsedu dozornej rady bol vymenovaný Eduard Strýček a na post podpredsedu dozornej rady bol zvolený Carlo Tamburi (nominant Enel Produzione S.p.A.)

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a druhým najväčším výrobcom elektriny v strednej a východnej Európe. Vo februári 2005 získala Enel Produzione 66 percent spoločnosti. Uzavretie transakcie a podpis transakčných dokumentov, ako aj definitívny vstup strategického akcionára do Slovenských elektrární sa uskutočnil v apríli 2006. Zvyšných 34 percent vlastní Fond národného majetku SR, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR.

Inštalovaný výkon k 31.12.

2006 2007
SE, a.s. 5 250,70 MW 4 810,70 MW
JAVYS a VE Gabčíkovo* 1 626,54 MW 1 186,54 MW
SPOLU 6 877,24 MW 5 997,24 MW

* Vykupované zdroje. JAVYS sa odčlenil od SE, a.s., k 1.4.2006, VEG sa odčlenil od SE, a.s., k 28.4.2006.

Enel je najväčšou spoločnosťou na výrobu energie v Taliansku. Podľa celkovej inštalovanej výrobnej kapacity je Enel druhou najväčšou spoločnosťou v Európe. Vyrába, distribuuje a predáva elektrinu a plyn v Európe, Severnej a Latinskej Ameriky. Po akvizícii španielskej spoločnosti Endesa, spolu s partnerskou spoločnosťou Acciona, má Enel zastúpenie v 21 krajinách s približne 90 000 MW výrobnej kapacity a poskytuje služby okolo 50 miliónom zákazníkom.

Talianske Ministerstvo hospodárstva priamo vlastní 21,1 percenta spoločnosti a ďalších 10,1 percenta vlastní nepriamo prostredníctvom štátnej banky Cassa Depositi e Prestiti. Zvyšných približne 68,8 percenta je voľne obchodovateľných na burze.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right