Valné zhromaždenie schválilo výsledky za rok 2016

27.06.2017
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne vykázali zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 376 mil. eur, čistý zisk 116,8 miliónov a investície 541 mil. eur.

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., 26. júna v Bratislave schválilo finančné výsledky za rok 2016 a určilo nového predsedu a podpredsedu dozornej rady.

Slovenské elektrárne, a. s., vykázali za rok 2016 zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 376 miliónov eur, pričom medziročný pokles spôsobila najmä mimoriadna zmena odhadu rezervy na jadrové vyraďovanie a skladovanie a zníženie hodnoty majetku v roku 2015. Čistý zisk za rok 2016 narástol na 116,8 miliónov eur, najmä vďaka pokračujúcej optimalizácii, realizovaným úsporným opatreniam a absencii jednorazových mimoriadnych položiek. Objem všetkých investícií spoločnosti v roku 2016 predstavoval 541 miliónov eur, z čoho väčšina smerovala do dostavby 3. a 4. bloku jadrových elektrární Mochovce. Celková zadlženosť spoločnosti vzrástla o 494 miliónov eur.

Valné zhromaždenie tiež rozhodlo, že dosiahnutý zisk si, rovnako ako po minulé roky, nerozdelia akcionári, ale bude investovaný najmä do dostavby Mochoviec.

„V roku 2016 dosiahli veľkoobchodné ceny elektriny na trhoch historicky najnižšie hodnoty za poslednú dekádu, napriek tomu sa nám podarilo spoločnosť zastabilizovať a dosiahnuť solídne výsledky. Celý energetický trh však prechádza zásadnou transformáciou a v budúcich rokoch nás čaká ešte veľmi veľa práce v oblasti zvyšovania efektivity a výkonnosti celej spoločnosti. Kľúčovým pre nás ostáva dokončenie dvoch blokov v Mochovciach.“

- Bohumil Kratochvíl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

V roku 2016 vyrobili Slovenské elektrárne 18 981 GWh elektriny, z toho 14 774 GWh v jadrových, 2 146 GWh vo vodných a 2 059 GWh v tepelných elektrárňach. Fotovoltické elektrárne vyrobili spolu 1,96 GWh elektriny. Vďaka výrobe z jadra a vody vyrobili Slovenské elektrárne takmer 90 % bez emisií CO2.

Riadne valné zhromaždenie zároveň určilo za nového predsedu dozornej rady Georgiosa Karavasa, nominanta akcionára Slovak Power Holding, B.V., a Richarda Paška, nominanta akcionára Slovenská republika, za podpredsedu dozornej rady.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right