Vedenie Enel sa stretlo s Greenpeace

18.03.2015
Možnosti zdieľania:

Nové vedenie Skupiny Enel sa vo svojej stratégii zameriava na ďalšie zvyšovanie investícií do obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti.

V Ríme sa 17.marca uskutočnilo stretnutie zástupcov Skupiny Enel pod vedením generálneho riaditeľa Francesca Staraceho a hnutia Greenpeace, ktoré zastupoval výkonný riaditeľ Greenpeace International Kumi Naidoo a predseda správnej rady Greenpeace Italia Andrea Purgatori.

Nové vedenie Skupiny Enel sa vo svojej priemyselnej stratégii zameriava na ďalšie zvyšovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, inteligentných sietí a akumulačných systémov. Skupina sa taktiež zaviazala postupne znižovať ďalšie investície do výroby energie z uhlia.

Aj keď naďalej pretrvávajú rozdiely v názore na definitívne upustenie od výroby energie z uhlia v Taliansku a v presadzovaní ambicióznejších cieľov v Európe, obe strany sa zhodli na dlhodobej vízii energetického systému založeného na obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti. 

Zámerom spoločnosti Enel je pokračovať týmto smerom spolu s Greenpeace, teda cestou, na ktorú sa nové vedenie už vydalo; tým, že Enel prijal výzvu Greenpeace, stáva sa progresívnou spoločnosťou v medzinárodnej energetike. Nové strategické záväzky Skupiny Enel sú v súlade so zámermi Greenpeace, ktoré propaguje aj vo svojich kampaniach zameraných na Skupinu Enel, spoločnosť, ktorá patrí medzi sedem najväčších energetických spoločností na svete.

Enel si uvedomuje obavy z globálnej zmeny klímy, ktoré vyjadrila väčšina medzinárodnej vedeckej obce, a taktiež sa chce podieľať na splnení záväzku udržať nárast celosvetovej teploty pod 2 °C. Z tohto dôvodu, ako aj v rámci prípravy na konferenciu o zmene klímy v Paríži, Enel je pripravený riešiť tento problém a ísť v čele energetického sektora. Skupina Enel je presvedčená, že do roku 2050 bude schopná dosiahnuť svoju vlastnú uhlíkovú neutralitu, a to najmä zvýšením vlastných investícií do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a podporou energetickej efektívnosti.

Od roku 1990 Skupina Enel znížila emisie CO2 už o viac než 36%, kým v rokoch 2007 až 2013 sa emisie CO2 znížili o 15 %, čím sa v predstihu splnil cieľ 395g/KWh stanovený na rok 2020.

Zbližovanie názorov predstaviteľov Enel-u a Greenpeace na tieto a iné otázky a problémy je významným východiskom, pokiaľ ide o predmetný prístup dvoch organizácií a spôsob, akým možno dosiahnuť udržateľnosť a lepšie environmentálne riadenie.

Enel a Greenpeace sa usilujú o konštruktívnu spoluprácu v spoločných oblastiach s cieľom rozvíjať svoje hospodárske, sociálne a environmentálne záujmy pre komplexný inovačný prístup k udržateľnosti.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right