Vo štvrtok 12. mája sa Mochovciach rozozvučia sirény

11.05.2022
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne majú 12. mája 2022 v Mochovciach celoareálové havarijné cvičenie.

Na území Atómových elektrární Mochovce sa vo štvrtok 12. mája 2022 dopoludnia uskutoční celoareálové havarijné cvičenie. Jeho priebeh nenaruší prevádzku 1. a 2. jadrového bloku, ani práce na dostavbe blokov 3. a 4. Počas cvičenia bude spustený aj systém vyrozumenia a varovania. Na území elektrárne zaznejú podľa scenára cvičenia sirény reálnym dvojminútovým kolísavým tónom a dvojminútovým stálym tónom

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti v súlade s Vnútorným havarijným plánom a precvičiť činností vo väzbe na Plány ochrany obyvateľstva, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Mochovce. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2022, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem. Personál bude cvičiť reakciu na nepriaznivé poveternostné podmienky a ich následky (tornádo) a výpadok napájania, tzv. blackout.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť. Takéto celoareálové havarijné cvičenie prebieha v lokalite AE Mochovce raz za rok. Nácviky havarijnej komisie robia Slovenské elektrárne minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom – v súlade so scenárom cvičenia – boli vopred písomne vyrozumené aj okolité obce, zodpovedné orgány a organizácie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right