Vyhlásenie k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku

19.04.2018
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne podporujú Vyhlásenie Strojníckej fakulty STU k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku.

Zmeniť existujúci systém financovania škôl, zvýšiť atraktívnosť pedagogických profesií čí zintenzívniť prípravu učiteľov technických predmetov. To sú len niektoré z takmer tuctu návrhov riešení na zlepšenie situácie v technickom vzdelávaní na Slovensku, ktoré vo svojom vyhlásení navrhla Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Vyhlásenie k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku postupne získava podporu aj ďalších inštitúcií, odborných škôl aj firiem.

Strojnícka fakulta STU upozorňuje na problém, ktorý sa dotýka priamo aj Slovenských elektrární, a tým je nedostatok absolventov technických stredných a vysokých škôl na trhu práce. Kým počet maturantov z roka na rok klesá, záujem o absolventov stredných a vysokých technických škôl rastie. „Na najbližšie tri roky je odhadovaná potreba absolventov strojárstva stredných škôl 21 000, absolventov vysokých škôl 15 500,“ konštatuje vyhlásenie. Pritom celkový počet maturantov v tomto roku klesne na 43 500.

„Vzhľadom na rozsah spolupráce so strednými a vysokými technickými školami musíme konštatovať, že aj Slovenské elektrárne považujú situáciu za veľmi vážnu, a preto sa rozhodli vyjadriť tomuto vyhláseniu verejnú podporu.“

Vyhlásenie poukazuje i na ďalšie kľúčové problémy v technickom vzdelávaní, ako odchod študentov za technickým vzdelaním najmä do Českej republiky, nedostatočné technické vybavenie škôl či problematická veková štruktúra pedagógov na technických školách.

Slovenské elektrárne patria ku kľúčovým zamestnávateľom v priemysle, ktorý absolventom stredných a vysokých technických škôl dlhodobo ponúka možnosť absolvovať stáž, nadobudnúť prax, získať ocenenie za výnimočnú záverečnú prácu v oblasti energetiky a úspešným absolventom aj stabilné a veľmi dobre ohodnotené pracovné uplatnenie. Vzhľadom na uvedený rozsah spolupráce so strednými a vysokými technickými školami musíme konštatovať, že aj Slovenské elektrárne považujú situáciu za veľmi vážnu, a preto sa rozhodli vyjadriť tomuto vyhláseniu verejnú podporu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right