Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska: Nová daň z jadra ohrozuje celý sektor

11.02.2022
Možnosti zdieľania:

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES) upozorňuje, že prijatie zákona o zdanení nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením ohrozí stabilitu energetického sektora a vyzýva k hľadaniu systémového riešenia.

Stanovisko Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej len „ZZES“)

ZZES upozorňuje na to, že prijatie zákona o takzvanej dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením môže mať zásadný dopad nielen na Slovenské elektrárne, ako jediného prevádzkovateľa jadrových zariadení na Slovensku, ale na celý elektroenergetický sektor, ktorý vytvára desiatky tisíc pracovných miest. Jadrové elektrárne na Slovensku patria medzi svetovú špičku z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti a je v záujme celej spoločnosti, aby to tak aj zostalo. Ohrozovanie finančnej stability prevádzkovateľa jadrových elektrární je nepremysleným hazardom, ktorý môže mať nepredvídateľné dôsledky. Návrh zákona neprimeraným spôsobom narúša stabilitu podnikateľského prostredia v energetike a je ho potrebné jednoznačne odmietnuť a začať hľadať systémové riešenia.

ZZES je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky.

Odkaz na stanovisko: https://zzes.sk/stanovisko-zzes-k-vladnemu-navrhu-zakona-o-zdaneni-tzv-nadmerneho-zisku-pri-obchodovani-s-elektrinou-vyrabanou-jadrovym-zariadenim/

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right