Zvolený nový generálny riaditeľ Elektrární

30.04.2014
Možnosti zdieľania:

Valné zhromaždenie schválilo finančné výsledky a Výročnú správu za rok 2013. Luca D'Agnese zvolený novým generálnym riaditeľom Slovenských elektrání.

Valné zhromaždenie Slovenských elektrární, a.s., dnes schválilo finančné výsledky a Výročnú správu spoločnosti za rok 2013 a menovalo nových členov predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo zvolilo za nového generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., p. Lucu D'Agnese, ktorý tak s účinnosťou od 1. mája 2014 nahrádza p. Paola Ruzziniho.

Menovania

Luca D'Agnese preberie tie isté zodpovednosti, ako mal Paolo Ruzzini, ktorému skončil mandát koncom apríla 2014 po ôsmich rokoch vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa zodpovedného tiež za rozvoj činností spoločnosti v Strednej Európe.  

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., by rada vyjadrila svoje srdečné poďakovanie p. Paolovi Ruzzinimu za výborné vedenie a jeho prispenie k vytvoreniu silnejšej, rešpektovanej a úspešnej spoločnosti. Od roku 2006 boli Slovenské elektrárne, a.s., ocenené niekoľkými medzinárodnými uznaniami za svoje aktivity, od prevádzkovej výnimočnosti po program korporátnej sociálnej zodpovednosti (CSR).

Luca D'Agnese, doterajší generálny riaditeľ a predseda Enel Rumunsko, má rozsiahle skúsenosti s riadením spoločností v energetickom sektore. Bol výkonným riaditeľom GRTN, talianskeho prevádzkovateľa prenosovej siete, následne riaditeľom Útvaru prevádzok, zodpovedným za prieskum, správu a realizovanie investícií v spoločnosti Terna, prevádzkovateľa národnej prenosovej siete, po spojení tohto prevádzkovateľa s GRTN. Od roku 2011 viedol spoločnosť Enel Rumunsko, najväčšieho zahraničného investora v sektore výroby elektriny v regióne.

Luca D'Agnese je držiteľom vysokoškolského diplomu z Univerzity v Pise z fyziky a titulu MBA, ktorý nadobudol v INSEAD. Pracoval 15 rokov pre spoločnosť McKinsey, v ktorej sa stal v roku 1996 partnerom, a špecializoval sa na sektor verejných služieb (t.j. integrovaných služieb, elektriny, plynu, vody).

Valné zhromaždenie potvrdilo Maurizia Rossetta, Luigiho Michiho a Livia Vida ako členov Dozornej rady a zvolilo Aldu Paulu Baldi za jej novú členku. Všetky menovania sú účinné od 25. mája 2014. Dozornej rade bude predsedať Radovan Okenka, pričom Carlo Tamburi bude jej podpredsedom. Tieto menovania sú účinné od 30. apríla 2014.

Finančné výsledky roku 2013

Napriek ďalším poklesom veľkoobchodných cien v roku 2013 zaznamenali Slovenské elektrárne, a.s., konsolidovaný čistý príjem 387 miliónov eur a zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) 708 miliónov eur. Vyššie spomínaný pokles cien bol čiastočne kompenzovaný zlepšením výroby a efektívnosti v roku 2013.

Slovenské elektrárne, a.s., vykázali v roku 2013 rekordné prevádzkové výsledky vo svojich jadrových elektrárňach, pričom dosiahli celkový objem výroby elektriny 22 843 GWh, z čoho 90 % predstavovala výroba bez emisií skleníkových plynov.

Jadrová elektráreň v Mochovciach a jadrová elektráreň V2 v Bohuniciach vyprodukovali celkom 15 720 GWh, pričom vykázali špičkové bezpečnostné a prevádzkové ukazovatele na medzinárodnej úrovni, čo potvrdil index INPO Integrovaného hodnotenia ukazovateľov prevádzkovej, bezpečnostnej a spoľahlivostnej výkonnosti Inštitútu prevádzkovateľov jadrových elektrární (INPO), ktorý zaradil štyri prevádzkované jadrové bloky SE, a.s., medzi prvých päť spomedzi 52 aktuálne prevádzkovaných reaktorov VVER 440 a 1000 vo svete.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right