{"list":"\n \"\"\n
\n

Mochovce: Na 3. bloku za\u010dali opakovan\u00fd n\u00e1hrev prim\u00e1rneho okruhu<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne prist\u00fapili k \u010fal\u0161ej f\u00e1ze testovania pripravenosti 3. bloku jadrovej elektr\u00e1rne v Mochovciach na uv\u00e1dzanie do prev\u00e1dzky. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Misia MAAE videla, \u017ee v Mochovciach pred za\u010dat\u00edm komer\u010dnej prev\u00e1dzky dodr\u017eiavaj\u00fa bezpe\u010dnos\u0165<\/h2>\n \t\t

T\u00edm expertov Medzin\u00e1rodnej agent\u00fary pre at\u00f3mov\u00fa energiu pozoroval v elektr\u00e1r\u0148ach z\u00e1v\u00e4zok dodr\u017eiava\u0165 bezpe\u010dnos\u0165.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v Bohuniciach<\/h2>\n \t\t

V jadrovej elektr\u00e1rni v Bohuniciach bud\u00fa 30. okt\u00f3bra znie\u0165 sir\u00e9ny po\u010das cvi\u010denia HARPIA 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Roz\u0161\u00edren\u00e1 rev\u00edzia 3. bloku AE Mochovce<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dokon\u010dili v\u0161etky pr\u00e1ce definovan\u00e9 v schv\u00e1lenom programe roz\u0161\u00edrenej rev\u00edzie prim\u00e1rneho okruhu 3. bloku Mochoviec.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Palivo pre jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne na Slovensku dod\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 TVEL<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne, a.s., a spolo\u010dnos\u0165 TVEL podp\u00edsali zmluvu na dod\u00e1vku jadrov\u00e9ho paliva pre jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u010cesk\u00e9mu ministerstvu dodaj\u00fa elektrinu Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

Ministerstvo obrany \u010cR vys\u00fa\u0165a\u017eilo dod\u00e1vky elektriny na roky 2020 a 2021 cez \u010ceskomoravsk\u00fa komoditn\u00fa burzu Kladno.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Na \u00fazem\u00ed jadrovej elektr\u00e1rne sa vo \u0161tvrtok 16. m\u00e1ja spustia sir\u00e9ny syst\u00e9mu varovania a vyrozumenia.<\/p>\n <\/div>\n