{"list":"\n \"\"\n
\n

Jaroslav M\u00edl nov\u00fdm \u010dlenom predstavenstva<\/h2>\n \t\t

Za nov\u00e9ho \u010dlena Predstavenstva Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed, a.s., bol 28. marca vymenovan\u00fd Jaroslav M\u00edl.<\/p>\n <\/div>\n