Kvalita a integrovaný systém manažérstva

Pri našom podnikaní sa riadime desiatimi zásadami iniciatívy OSN Global Compact v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia aV strednej Európe patríme medzi pár firiem, ktoré sú držiteľmi certifikátov podľa medzinárodných štandardov v oblasti manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nepretržite už od roku 2010.boja proti korupcii.

Na dosahovanie najvyššej úrovne bezpečnosti (špecificky jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany), kvality našich produktov, výkonnosti procesov, zvyšovanie celkovej efektívnosti spoločnosti a spokojnosti našich zákazníkov a zainteresovaných strán využívame Systém manažérstva Slovenských elektrární, a.s., ktorý v sebe integruje požiadavky na:

Systém manažérstva je certifikovaný od roku 2010.


Pozrite si: Integrovaná politika spoločnosti.


Slovenské elektrárne, a.s., ako prevádzkovateľ jadrových zariadení, musia aplikovať aj ďalšie požiadavky a odporúčania, napr.:

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right