Obchodné zásady

Pri našom podnikaní sa riadime desiatimi zásadami iniciatívy OSN Global Compact v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Ľudské práva

 • Zásada 1: Spoločnosti by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv; a
 • Zásada 2: presvedčiť sa, že sa nepodieľajú na porušovaní ľudských práv.

Pracovná sila

 • Zásada 3: Spoločnosti by mali dodržiavať slobodu združovania sa a právo na rokovania o kolektívnej zmluve;
 • Zásada 4: Odstránenie všetkých foriem nútenej a povinnej práce;
 • Zásada 5: Efektívne zrušenie detskej práce; a
 • Zásada 6: odstránenie diskriminácie v povolaní a zamestnaní.

Životné prostredie

 • Zásada 7: Spoločnosti by mali zaujať preventívny postoj k environmentálnym výzvam;
 • Zásada 8: Usilovať sa o podporu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu; a
 • Zásada 9: podporovať vývoj a rozšírenie technológií šetrných k životnému prostrediu;

Boj proti korupcii

 • Zásada 10: Spoločnosť by mala vyvíjať úsilie na boj proti korupcii v akejkoľvek podobe, vrátane úplatkárstva či vydierania.

Naše obchodné zásady možno popísať tiež prostredníctvom činiteľov, ktoré sme definovali ako kľúčové pre trvalo udržateľnosť Slovenských elektrárni:

 • Bezpečnosť – cieľ „nulovej nehodovosti“ a silná kultúra bezpečnosti;
 • Zainteresované strany – sme motivovaní očakávaniami zainteresovaných strán;
 • Spoľahlivosť – prioritou je bezpečná a spoľahliá prevádzka;
 • Výsledky – procesy vyvolané konkrétnymi a merateľnými výkonmi;
 • Riadenie a dohľad – transparentnosť a systémový prístup;
 • Rast – zvyšovanie inštalovaného výkonu a prevádzkovej excelentnosti;
 • Inovácie – hlavný činiteľ konkurencieschopnoti;
 • Životné prostredie – zodpovedné obchodné činnosti minimalizujúce negatívny vplyv na životné prostredie;
 • Naši ľudia – ľudia sú najcennejším kapitálom;
 • Spolupatričnosť – rozšírený záväzok voči spoločnosti, budovanie dôvery.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right