Ochrana ovzdušia


Slovenským elektrárňam, a.s., sa z dlhodobého hľadiska darí udržiavať klesajúci trend v emisiách do ovzdušia. Znižovanie vplyvu prevádzok Slovenských elektrární na životné prostredie vyplýva najmä z prednostného nasadzovania jadrových a vodných elektrární, optimalizácie výroby elektriny v tepelných elektrárňach, efektívnej prevádzky odlučovacích zariadení v elektrárňach Nováky a čiastočného nahrádzania fosílnych palív biomasou v Elektrárňach Vojany. V roku 2019 až 92 % elektriny dodanej zo Slovenských elektrární nebolo zaťažených emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia (výroba z jadrových, vodných a fotovoltických elektrární).

Úsporu skleníkového plynu oxidu uhličitého v roku 2019 v objeme takmer 25 tis. ton dosiahli Slovenské elektrárne náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou v objeme 20 956 ton vo fluidných v Elektrárňach Vojany.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right