Porovnanie reaktorov

Hlavné prvky, ktorými sa odlišujú rôzne typy existujúcich reaktorov:

  • Palivo, ktorého časť predstavuje štiepny materiál.
  • Moderátor, ktorý je potrebný na udržiavanie reťazovej reakcie.
  • Chladivo, ktoré zachytáva teplo vyrobené v reaktore a prenáša do parogenerátora.

Z technologického hľadiska existujú tri hlavné typy reaktorov, ktoré sa dostali do fázy priemyselného využitia. Klikom na konkrétny typ sa zobrazí jeho detailný popis:

  1. Plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor
  2. Ťažkou vodou chladený a moderovaný reaktor
  3. Ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor

Okrem troch už spomenutých typov boli tiež vyvinuté dva ďalšie: na vysokoteplotný plyn, z ktorého sa postavilo niekoľko prototypov v USA, Nemecku, Veľkej Británii a Japonsku a množivý alebo tzv. rýchly typ (FBRFast Breeder Reactor), z ktorého sa postavilo desať prototypov (USA, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Japonsko a bývalý ZSSR) a jedna veľká elektráreň Superfénix s výkonom 1 200 MW, ktorú uviedli do prevádzky vo Francúzsku v roku 1986 a definitívne zatvorili v roku 1996. Momentálne v Európskej únii nie je prevádzkovaný ani jeden rýchly množivý reaktor.

Vývoj reaktorov

Takmer všetky komerčne prevádzkované reaktory sú založené na jednom zo základných vodou chladených prevedeniach, ako je uvedené vyššie. Avšak, pokročilé alebo tzv. reaktory Generácie III sú využívané v stavbe nových blokov a súčasných rozvojových plánoch. Väčšina reaktorov Generácie III je väčšia ako ich predchodcovia a ich výkon je viac ako 1000 MW.

Ich projekt je založený na poznatkoch a prevádzkových skúsenostiach získaných za pol storočie prevádzky  predchádzajúcich jadrových zariadení:

  • zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti paliva, prevádzkových cyklov a výkonovej kapacity,
  • zníženie kapitálových a prevádzkových nákladov,
  • zníženie množstva rádioaktívnych odpadov.

V rovnakej dobe prebiehal súbežne aj vývoj malých, modulárnych reaktorov (SMRs), vhodnejších na nižší dopyt, vo viac izolovaných lokalitách a so skromnejšími rozpočtami. Malé reaktory sú navrhnuté tak, aby vyrábali do 300 MW elektriny a majú rôznorodé technológie. Najpokročilejšie sú vo vývoji spoločnosťami v USA, Rusku, Číne, Francúzku, Argentíne a Južnej Kórei.

Aj napriek tomu, že reaktory Generácie III sa pomaly dostávajú do prevádzky, jadroví vedci z celého sveta spoločne pracujú na konštrukcii reaktorov Generácie IV. Momentálne sa skúma šesť koncepčných návrhov. Avšak, bude to trvať niekoľko desiatok rokov, pokým sa aj tie najsľubnejšie návrh(y) dostanú do testovacej fázy.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right