Ukážte sa v dobrom svetle

Je také jednoduché zasadiť sa za správnu vec! Vyberte si jeden z projektov a zahlasujte zaň. Projekty s najviac hlasmi finančne podporíme.

Ukážte sa v dobrom svetle

Dajte všetkým vedieť, že sa jedným klikom môžu ukázať v lepšom svetle a hlasovanie šírte ďalej aj na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach.

Tisíce ľudí sa každý rok zapájajú do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, vrátane stoviek dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární. Ambasádori projektov – zamestnanci elektrární, dlhodobo spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami na skrášľovaní a zveľaďovani miest, kde pracujú alebo žijú.

Hlasovať môžete do 20. júna 2021. Nezmeškajte a podporte dobrú vec! Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, na ktorý žiada podporu konkrétna organizácia, kliknite na jeho názov.

Lokalita: Elektrárne Vojany

 • Terénne úpravy a osadenie lavičiek v areáli ZŠ a MŠ vo Vysokej Nad Uhom

Názov organizácie: Obecný úrad Vysoká nad Uhom

Názov projektu: Terénne úpravy a osadenie lavičiek v areáli ZŠ a MŠ vo Vysokej Nad Uhom

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Marián Ladyka

Lokalita: EVO

Popis projektu:

Počas dobrovoľníckej akcie chceme zrealizovať terénne úpravy v areáli školy a pripraviť podklad pre osadenie nových bezpečných lavičiek pre deti, ale aj pre rodičov. Za prostriedky, ktoré by sme v tomto projekte získali zakúpime lavičky a spolu s dobrovoľníkmi ich neskôr osadíme na pripravené miesta. Doplnili by sme aj výsadbu a skrášlili okolie našej školy.

Lokalita: Vodné elektrárne

 • LA-VI-NA, o.z.: Komunitné centrum Záriečie

Názov organizácie: LA-VI-NA, o.z.

Názov projektu: Komunitné centrum Záriečie

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ondrej Tőrők

Lokalita: VET

Popis projektu:

V druhom kole chceme pokračovať v rozvoji klubovne pre deti a mládež. V Záriečí ani v okolí sa nenachádza priestor pre deti a mládež, kde by mohli tráviť svoj voľný čas zmysluplným a zábavným spôsobom. Mimo školy im chýba priestor zábavným spôsobom sa učiť o prírode, budovať priateľstvá, pomáhať druhým a športovať. Taktiež im chýba otvorený priestor pre medzigeneračnú výmenu skúseností a pohľadov na život. Klubovňu, ktorú  sme začali pre deti a mládež pripravovať, chceme čo najskôr dokončiť.


 • Bližšie k vidieku, o.z.: Výsadba

Názov organizácie: Bližšie k vidieku, o.z

Názov projektu: Výsadba

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Peter Šimončík

Lokalita: VET

Popis projektu:

Počas dobrovoľníckej aktivity vyčistíme brehy riečky Vlára (Nemšová) od odpadkov, náletových drevín, pripravíme oddychové miesta. Za prostriedky získané v podpore pri hlasovaní by sme zakúpili a vysadili naviac aj pozdĺž brehov tejto rieky mladé stromčeky.


 • OZ Komenský, Trenčín: Vytvorenie oddychových zón pre deti v škole

Názov organizácie: OZ Komenský, Trenčín

Názov projektu: Vytvorenie oddychových zón pre deti v škole

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ľubica Lešinská

Lokalita: VET

Popis projektu:

V interiéri školy - na chodbách, pred špeciálnymi učebňami, ale aj na iných vhodných miestach v škole chceme pre deti vybudovať nové oddychové zóny. Prostriedky preto využijeme na nákup bezpečných a pohodlných sedákov, vakov na sedenie pre deti, lavičiek ale aj stolov.


 • OZ Autis: PRALES

Názov organizácie: OZ Autis

Názov projektu: PRALES

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Marián Ježík

Lokalita: VET

Popis projektu:

Projekt PRALES plánujeme realizovať v Základnej škole pre autistov, Novomeského 11, Trenčín. Autistická škola je v prenajatých priestoroch Základnej školy na Novomeského ulici v Trenčíne. Súčasťou prenajatých priestorov školy je aj pozemok, ktorý môže slúžiť ako vonkajšie ihrisko pre deti na voľnočasové aktivity. Deti milujú spontánnosť, prírodu a pohyb. Preto realizáciou projektu PRALES im budeme schopní vytvoriť bezpečné ohraničené prostredie pre pohybové aktivity a relax v popoludňajších hodinách. Plánujeme z projektu zakúpiť hojdačky, rebríky, rôzne laná, preliezačky a iné špeciálne pomôcky pre autistické deti, ktoré budú súčasťou vonkajšieho ihriska.

Lokalita: Atómové elektrárne Bohunice

 • SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ Červeník: Revitalizácia a rekonštrukcia nefunkčných preliezok

Názov organizácie: SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou Červeník

Názov projektu: Revitalizácia a rekonštrukcia nefunkčných preliezok

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ľubica Knoblochová

Lokalita: EBO

Popis projektu:

Cieľom tohtoročného projektu je revitalizácia a reparácia už existujúcich prvkov detského ihriska na školskom dvore a následne za prostriedky v druhom kole zakúpenie 5 pružinových hojdačiek a oprava starého kovového oplotenia. Drevené komponenty a nosné časti detského ihriska sú poznačené poveternostnými, atmosférickými vplyvmi, a preto je nutné nahradiť poškodené časti novými, aby boli zaistené bezpečnostné štandardy. Detské ihrisko chceme rozšíriť o doplnky vo forme pružinových hojdačiek, ktoré budú vytvárať deťom príjemné prostredie a zabezpečia im aktívnu hru na vonkajšom priestranstve. Ďalšou investíciou by bolo zakúpenie materiálu určeného na odstraňovanie starých, nesúdržných náterov z oplotenia školského dvora, na zakúpenie základnej a vrchnej farby na kov.


 • Občianske združenie RENOVA, Dobrá Voda: Záchrana hradu Dobrá Voda 2020

Názov organizácie: Občianske združenie RENOVA, Dobrá Voda

Názov projektu:Záchrana hradu Dobrá Voda 2020

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Juraj Ondrejčík

Lokalita: RSE a EBO

Popis projektu:

Za získané financie by sme na hrade vybudovali malý salaš s kozami, sliepkami a zajačikmi. Salaš by bol interaktívny – kozy a kozliatka by bolo možné kŕmiť zeleňou, ktorú kosíme na hrade a tak by sa zároveň efektívne „likvidovala“. Ku sliepkam a zajacom by bol do ohrady prístup, takže by sa mohli deti zvierat dotknúť/pohladkať. Bola by to atrakcia hlavne pre deti, ale zároveň aj náučné pre dospelých, keďže ku salašu by boli aj informačné tabule, ktoré by zaujímavo o týchto hospodárskych zvieratách informovali a možno niekoho aj inšpirovali začať s malochovom. Ekológia budúcnosti sa bude musieť vrátiť ku osvedčeným modelom malohospodárenia. Stredovek napriek všetkým svojim problémom bol v jednom parametre oproti dnešnej dobe vpredu – život bol 100% ekologický.

Lokalita: Atómové elektrárne Mochovce

 • Svetielko nádeje, o.z.: Dovybavenie izieb Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie

Názov organizácie: Svetielko nádeje, o.z.

Názov projektu: Dovybavenie izieb Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie         

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Mária Homolová

Lokalita: EMO

Popis projektu:

V prípade získania dostatočného počtu hlasov a ďalšej podpory nášho združenia by sme chceli dovybaviť malou chladničkou 4 až 5 izieb na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie. Izieb máme 13. Chladnička je hlavne v letnom období už skoro nevyhnutnosťou. Malé dieťa v liečbe nie je vždy v stave zjesť obed, pripravenú stravu hneď po príprave resp. po servírovaní a je potrebné odložiť ju na neskôr. Vstavené chladničky sú síce drahšie ako voľne stojacie, veľkosť izieb je však limitovaná a tak sme hľadali čo najúspornejšie riešenie, ale aj účelné vybavenie, aby sme dlhodobý pobyt v nemocničnej izbe v rámci možností čo najviac spríjemnili.


 • Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - Hrad Hrušov: Záhady hradu Hrušov II

Názov organizácie: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - Hrad Hrušov

Názov projektu: Záhady hradu Hrušov II

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Roman Kazík

Lokalita: EMO

Popis projektu:

Zrúcanina hradu Hrušov pri Zlatých Moravciach je významná stredoveká architektonická pamiatka na území zlatomoraveckého okresu. Pod patronátom OZ Leustach prebieha roky záchrana tohto krásneho hradu pod odborným dozorov archeológov. Počas archeologického výskumu v roku 2019 bola objavená najstaršia časť opevnenia z 13. storočia. Jednou z častí je „parkanový múr“. Prostriedky budú použité na rekonštrukciu tejto časti hradného opevnenia.


 • OZ Spoznávame svet a Slovensko: Jedlý les III. fáza

Názov organizácie: OZ Spoznávame svet a Slovensko

Názov projektu: Jedlý les III. fáza

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Peter Hríbik

Lokalita: MO34

Popis projektu:

V prípade úspechu v hlasovaní, by sme chceli zrealizovať zavlažovanie predmetnej výsadby, ktorú sme urobili počas predchádzajúcich dobrovoľníckych podujatí – inštaláciu vodovodných rúr k záhradným kohútikom, kvapkovú závlahu, zberné nádoby na dažďovú vodu a pod.


 • ART-5, Tlmače: Turistický chodník z Tlmáč do Kozároviec na „Veľkú skalu“

Názov organizácie: ART-5, Tlmače

Názov projektu: Turistický chodník z Tlmáč do Kozároviec na „Veľkú skalu“

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Daniela Chovanová

Lokalita: MO34

Popis projektu:

Počas dobrovoľníckeho podujatia vytvoríme nový turistický chodník z Tlmáč do Kozároviec cez les na „Veľkú skalu“. Vyčistíme priestor, vytvoríme oddychové časti, chodník označíme. V prípade úspechu v hlasovaní a získaní ďalších prostriedkov by sme chodník vylepšili o ďalšie zaujímavé prvky pre deti – hojdačky, lanové preliezky a pod.


 • Základná škola s materskou školou, Čajkov 285: Zelená oáza

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou, Čajkov 285

Názov projektu: Zelená oáza

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Žofia Uhnáková

Lokalita: MO34

Popis projektu:

Vybudovanie ekoučebne – altánku z vŕbového prútia. S dobrovoľníkmi pripravíme podklad pod altánok a opornú konštrukciu. Následne chceme zakúpiť vŕbové prúty a vysadiť ich a obstarať vnútorné zariadenie altánku: lavičky a stôl pre žiakov.


 • OZ Michaelis: Vylepšenie komunitného centra

Názov organizácie: OZ Michaelis

Názov projektu: Vylepšenie komunitného centra

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Branislav Matľák

Lokalita: MO34

Popis projektu:

Počas dobrovoľníckeho podujatia budeme čistiť a upravovať „Lesík“ na sídlisku Rybníky 3 v Leviciach. Lesík je v zanedbanom stave, s množstvom náletových drevín. Zámerom projektu je vyčistenie a vylepšenie nášho životného prostredia na Levickom sídlisku, kde vďaka našej aktivite, bude prírodný objekt „Lesík“ opäť v plnom lesku. V prípade úspechu v druhom kole by sme vybudovali oddychovú zónu v blízkosti objektu lesíka. Plánujeme osadiť lavičky a detské ihrisko pre našich najmenších.

Lokalita: Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Bratislava

 • OZ ArTUR: Projekt ACT ECO - Ekostaviteľstvo pre stredné odborné školy

Názov organizácie:  OZ ArTUR

Názov projektu: Projekt  ACT ECO - Ekostaviteľstvo pre stredné odborné školy (SOŠ)

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Lívia Nogová

Lokalita: RSE

Popis projektu:

Aby sme v čase klimatickej krízy konali v stavebníctve čo najrýchlejšie s najväčším dopadom, je potrebné vzdelávať k udržateľnému stavebníctvu mladú generáciu – budúcich profesionálov. Preto sa chceme sústrediť na prípravu učebných materiálov pre SOŠ. Pripravíme prezenčný kurzu eko-staviteľstva pre učiteľov stredných odborných škôl, cvičné zošity pre žiakov, zorganizujeme ukážkové kurzy na rôznych SOŠ a plánujeme vybaviť učebne drevenými lavicami a stolmi.


 • Občianske združenie RENOVA, Dobrá Voda: Záchrana hradu Dobrá Voda 2020

Názov organizácie: Občianske združenie RENOVA, Dobrá Voda

Názov projektu:Záchrana hradu Dobrá Voda 2020

Ambasádor za Slovenské elektrárne: Juraj Ondrejčík

Lokalita: RSE a EBO

Popis projektu:

Za získané financie by sme na hrade vybudovali malý salaš s kozami, sliepkami a zajačikmi. Salaš by bol interaktívny – kozy a kozliatka by bolo možné kŕmiť zeleňou, ktorú kosíme na hrade a tak by sa zároveň efektívne „likvidovala“. Ku sliepkam a zajacom by bol do ohrady prístup, takže by sa mohli deti zvierat dotknúť/pohladkať. Bola by to atrakcia hlavne pre deti, ale zároveň aj náučné pre dospelých, keďže ku salašu by boli aj informačné tabule, ktoré by zaujímavo o týchto hospodárskych zvieratách informovali a možno niekoho aj inšpirovali začať s malochovom. Ekológia budúcnosti sa bude musieť vrátiť ku osvedčeným modelom malohospodárenia. Stredovek napriek všetkým svojim problémom bol v jednom parametre oproti dnešnej dobe vpredu – život bol 100% ekologický.


 

 

HLASOVANIE UKONČENÉ