Vedľajšie energetické produkty

Slovenské elektrárne ponúkajú na odpredaj vedľajšie energetické produkty z tepelných elektrární Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany. Vedľajšie energetické produkty majú potenciálne využitie pri výrobe stavebných materiálov (napr. cement, pórobetón, tehliarske výrobky, sadrokartón) pri výrobe stabilizačných a hydroizolačných zmesí do podložia násypu pozemnej komunikácie a pri výrobe materiálov na cesty a iné inžinierske stavby.

Produkcia energetických produktov:

  • klasický popol
  • energosadrovec
  • stabilizát
  • škvára / škváropopolová zmes

V prípade záujmu o bližšie informácie (certifikáty, množstvá, kvalitatívne vlastnosti a pod.) píšte na odpredaj@seas.sk.