Výročné správy

Zverejnením účtovných závierok si Slovenské elektrárne plnia zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 21 ods. 5 Zákona o účtovníctve.

Po precíznom porovnaní sa s najväčšími svetovými firimami sa Slovenské elektrárne od roku 2014 rozhodli vydávať Výročnú správu nie len v obvyklom súbore PDF, ale aj ako digitálnu on-line správu pre internetové prehliadače. Výročná správa je plnohodnotnou internetovou stránkou s responzívnym dizajnom, teda zobrazením obsahu automaticky prispôsobenom aj pre smartfón alebo tablet.

Rozhodnutie urobiť digitálnu výročnú správu poukazuje na najsilnejšiu stránku Slovenských elektrární – inovatívnosť a udržateľný rozvoj – kľúčových ingrediencií, ktoré firme po práve pomáhajú udržať si vedúcu pozíciu v energetike.


Poslednú výročnú správu nájdete na adrese 2015.seas.sk


Výročné správy, správy audítora a účtovné závierky za jednotlivé roky, ale aj správy o činnosti atómových elektrární nájdete medzi našimi publikáciami.