Thesis consultations

For students

Naši odborníci ako vaši konzultanti

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium. Jeho získanie je podmienené vypracovaním záverečnej práce na tému zo zoznamu nižšie, a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Vyber si tému svojej práce

Lokalita Téma
Bohunice / Mochovce Vytvorenie kompletného 3D modelu tlakovej nádoby reaktora, vrátane zvarov v 3D vizualizácií.
Bohunice / Mochovce Optimalizácia záťažovej krivky BQDV a účinnosť chladiacich veží z hľadiska elektrického výkonu blokov jadrovej elektrárne.
Bohunice / Mochovce Hodnotenia účinnosti sekundárneho okruhu vrátane vykurovania výmenníkovej stanice.
Bohunice Vplyv nízkych teplôt na mechanické a chemické vlastnosti materiálov potrubí používaných v JE.
Bohunice Možnosti kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v SE-EBO (využitie malých kompostární podľa Vyhlášky č.371/2015)
Mochovce Počítačová aplikácia v prostredí informačno-riadiaceho systému 1. a 2. bloku v AE Mochovce na poskytovanie vierohodnej hodnoty hlavných parametrov bloku.
Mochovce Predikcia časovej zmeny koncentrácie H3BO3 za ionexovými filtrami po ich pripojení (nasycovanie a vysycovanie).
Mochovce Zmeny v projekte havarijných systémoch chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosť.
Nováky Realizovateľnosť konceptu elektrárne slnečnej prúdovej veže v areáli ENO na betónovom komíne.

Vyplň formulár

Žiadosť o konzultáciu študentskej práce

"*" indicates required fields

Name*
(napr. 00421 2 5866 1111)
Udelenie súhlasu*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nevybrali ste si z našej ponuky?

Ak máte záujem o konzultáciu k vašej práci, kliknite na tlačidlo nižšie, ktoré odkazuje na všeobecný formulár. Vyplňte ho a odošlite. Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne vyšpecifikovaných detailov vám sprostredkujeme kontakt na špecialistu z radov našich zamestnancov.

Žiadosť o konzultáciu

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle