Energetika na Slovensku

Veľmi vysoké napätie, Liptovská MaraTrh s elektrickou energiou na Slovensku spadá do regiónu CENTREL, kam okrem Slovenska patria aj Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Slovenské elektrárne predstavujú asi 8% inštalovaného výkonu v rámci regiónu, a ročne dodajú asi 7% z celkovej produkcie elektrickej energie v rámci CENTREL.

V Slovenskej republike boli výroba a predaj elektrickej energie na úrovni veľkoobchodu liberalizované v roku 2005, takže veľkoobchodná cena elektriny nie je regulovaná. Ceny dovážanej alebo vyvážanej elektriny sú takisto stanovované na báze bilaterálnych kontraktov medzi odberateľom a dodávateľom, pričom od januára 2005 nie sú limitované objemy elektriny, ktoré je možné dodať za hranice vymedzeného trhu, teda za hranice slovenskej prenosovej sústavy.

Na národnej úrovni sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie s podielom 69%. Sú hlavným dodávateľom troch najväčších regionálnych distribučných spoločností (ZSE, SSE a VSE) a takisto dodávajú veľkým komerčným (priemyselným) odberateľom. Slovenské elektrárne sú hlavným dodávateľom podporných služieb v elektroenergetike na Slovensku.

Brutto výroba a spotreba elektriny na Slovensku (v GWh)

Zdroj: SEPS, a.s.

Slovenské elektrárne nepodnikajú v segmente prenosu elektrickej energie, ani v segmente distribúcie elektrickej energie. V roku 2009 však Slovenské elektrárne expandovali aj do segmentu priameho predaja elektrickej energie stredným a malým podnikom na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2009 na slovenskom trhu pôsobí 100-percentná dcérska spoločnosť SE Predaj. V roku 2011 začala elektrinu predávať aj domácnostiam a v roku 2013 rozšírila svoju ponuku aj o predaj plynu.

Tri najväčšie distribučné spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) sú väčšinovo (51%) kontrolované štátom, ale menšinové balíky akcií a manažérsku kontrolu vykonávajú zahraniční akcionári, teda spoločnosti ako nemecký E.ON, československý Energetický a průmyslový holding (EPH) či nemecká skupina RWE Group.

V segmente plynárenstva je prirodzeným monopolom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) a jeho 100-percentné dcérske spoločnosti Eustream (pre dopravu plynu) a SPP -distribúcia, a.s. (pre distribúciu). V roku 2002 Vláda SR predala 49% akcií a manažérsku kontrolu SPP konzorciu Slovak Gas Holding B.V. zloženému zo spoločností E.ON Ruhrgas a GdF SUEZ. Tie tento podiel v roku 2013 predali holdingu EPH. Zvyšných 51% akcií ostalo v rukách štátu.