Priemyselný park v Novákoch

Priemyselný park v Novákoch
Elektrárne Nováky (ENO) tvoria dôležitú kapitolu v histórii energetiky na Slovensku. Začali sa stavať v roku 1949, prvú elektrinu dodali do siete už o 4 roky neskôr - 30. júna 1953.  Spoločenská objednávka, vývoj v sektore a zmena enviromentálnych požiadaviek na výrobu elektriny spôsobili, že bolo prijaté rozhodnutie o skončení prevádzky elektrárne do konca roka 2023. Elektrárne Nováky tak odídu do zaslúženého dóchodku symbolicky, v roku 70. výročia od začiatku ich výroby elektriny. Príbeh Elektrární Nováky bude pokračovať v podobe Hnedého priemyselného parku a fotovoltickej elektrárne. 
Kľúčové fakty
Predstavenie lokality
Infraštruktúra
Špecifikácia
Fotogaléria
 • Celková plocha 280 ha, z toho priemyselný park ~ 80 ha a odkaliská ~ 200 ha.
 • ENO je vybavené robustnou priemyselnou a dopravnou infraštruktúrou.
 • Existujúce budovy ponúkajú viac ako 260 tis. m2 plochy – z toho do 10 tis. m2 na administratívne využitie.
 • Priemyselné priestory do 250 tis. m2 priestoru.
 • ENO je v procese transformácie a súčasná elektráreň bude v prevádzke do 12/2023.
 • SE pripravuje priestory na možnosť prenájmu / predaja administratívnych a priemyselných priestorov pre investorov.
 • SE vlastní tri odkaliská – pôvodné 45 ha, dočasné 95 ha a definitívne 60 ha. Všetky tri sú vhodné na inštaláciu projektu fotovoltických panelov Slovenských elektrární, a. s. (SE, as).
 • ENO sa nachádza v strednej časti Slovenska Trenčiansky kraj /okres Prievidza.
 • ENO je napojená na železnice, cestnú infraštruktúru, rozvod elektriny (110, 22 a 6 kV),
 • Vybudovaná infraštruktúra - priemyselná a pitná voda, kanalizačná sieť, stlačený vzduch a ITC, možnosť napojenia na vysokotlakový plynovod v blízkosti areálu.
 • Priestory a budovy budú postupne pripravené na prenájom alebo predaj.
Vlastník SE, a.s.
Kraj / Okres Slovenská republika, Trenčiansky kraj / okres Prievidza
Typ parku Hnedý priemyselný park s priestormi, technológiami, budovami a robustnou priemyselnou infraštruktúrou.
Územný plán Priestory sú vedené ako priemyselný areál, sklady a odkaliská.
Rozloha Celkom 280 ha, z toho 80 ha plochy priemyselného parku a 200 ha odkaliská.
Aktuálne pokrytie priestorov budovami ~50 %
Železnica Dĺžka železničnej vlečky je 18,5 km s 52 výhybkami. Železničná vlečka sa nachádza v areáli a mimo areálu závodu (cca 50:50). Prevádzka železničnej vlečky je rozdelená na napojenie na celoštátnu dráhu a vlečku v elektrárni ENO.

Pripojenie SE, as. vlečka na celoštátnu dráhu sa nachádza v železničnej stanici Zemianske Kostoľany. Pripojenie SE, as. vlečka na vlečku Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) umožňuje prepravu hnedého uhlia priamo z bane Nováky, napojenie vlečky HBP na trať národnej železnice a napojenie na vlečku chemických závodov Fortischem Nováky (v súčasnosti nevyužívaná).
Cestné spojenie Napojenie na cestu I/64 Rýchlostná cesta R2 v príprave
Výroba elektriny a tepla Súčasná výroba pary:
• B1 ENO B Parametre 350 t / h; 13,63 MPa; 540 °C
• B2 ENO B Parametre 350 t / h; 13,63 MPa; 540 °C
• ENO A, FK Parametre 125 t / h; 9,6 MPa; 540 °C

Po odstavení kotlov na hnedé uhlie je k dispozícii jeden dieselový kotol (náhradný zdroj) s parametrami 21,20 t/h; 0,7 MPa; 270 °C.

• Čistá dodávka elektriny: 752 728 MWh
• Predané teplo: 861 372 GJ

*Výroba elektriny a tepla sa predpokladá len do 12/2023.
Elektrina / trafostanice na pripojenie Rozvodňa 110 kV: ENO B (výstup do SSD Bystričany), ENO A (ENO vlastná spotreba, možnosť nových prípojok)
6kV rozvodne ENO A (ENO vlastná spotreba, možnosť nových prípojok)
IT a komunikácia • Optická a metalická sieť – vlastné rozvody v areáli
• Mobilné pripojenie operátorov Telekom, O2, Orange
• Optická sieť na 100 kV vedení (ENERGOTEL)
• Metalický sieťový podzemný kábel Telekom, BTS Telekom, O2, Orange
Pitná voda Hlavné rozvody pitnej a úžitkovej vody sú dve paralelné potrubia. Operátor hlavného vodovodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Rozvod pitnej vody je v celom objekte ENO. Aktuálna ročná spotreba je 90 tis. m3.
Surová voda Voda je dodávaná z Novák. Trasa 2 x DN 1000 vedúca do manipulačného uzla (šachta 15) a odtiaľ rozvádzaná po závode. Používa sa ako požiarna voda (DN 400 - DN 100) a filtrovaná voda vo výrobnom procese (DN 300 - DN 150). Ročná spotreba povrchovej vody je v súčasnosti 6 - 7,5 mil. m3 pri prevádzke ENO.
Kanalizácia a dažďová kanalizácia Pozdĺž areálu je rozmiestnených 16 ČOV. Z ČOV vyčistená voda cez kanalizačné rozvody nachádzajúce sa v lokalite odteká do starého ramena rieky Nitra, potoka Roháč a potoka Hraničný. Počet vtokových a spojovacích šácht na kanalizácii je 273. Celková dĺžka kanalizácie je cca 8453 m. Len na existujúcej technológii - kompresorových staniciach a areálových rozvodoch.
Stlačený vzduch Len na existujúcej technológii - kompresorových staniciach a areálových rozvodoch.
Zemný plyn Prípojka zemného plynu nie je v súčasnosti v elektrárni ENO k dispozícii. Trasa vysokotlakového plynovodu sa však nachádza v blízkosti ENO, z juhu na začiatku obce Zemianske Kostoľany, približne 500 m od ENO a zo západu za riekou Nitra, približne 600 m od ENO. Parametre vysokotlakého plynovodu: potrubie DN 300, PN 25, výstupný pretlak plynu 1,56 - 2,2 MPa.
Na požiadanie môže SE poskytnúť potenciálnym investorom:
 • Technické detaily o mieste
 • Diskusia pri príprave počiatočných plánov pre umiestnenie investície
 • Harmonogram dostupnosti stránok
 • počas roku 2022 očakávame diskusiu s potenciálnymi investormi, po ktorej bude nasledovať proces výberu a rozhodovania
SE vyzýva potenciálnych investorov, aby poskytli indikatívne návrhy:
 • Predstavenie investora vr. prezentácie o podobných obchodných projektoch
 • Popis koncepcie spolupráce – napr.: harmonogram projektu, rozsah, orientačný rozpočet; úroveň využitia existujúcej infraštruktúry, pôdorys usporiadania objektov po investícii, predpokladané rozdelenie zodpovednosti medzi SE/investorom a zárukami atď.
 • Súlad s okolitými oblasťami a regionálnymi transformačnými plánmi
 • Orientačné ceny v alternatívach platné pre pozemky: prenájom, predaj, v aktuálnom stave alebo vyčistené pozemky, s finančným spolufinancovaním alebo vlastným kapitálom
 • Orientačné lehoty na rozhodnutie SE

Máte záujem alebo chcete bližšie informácie? Kontaktujte nás cez formulár.

Mám záujem

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right