Kvalifikácia dodávateľov

Obstarávanie

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje, a to formou kvalifikácie. Dodávateľ získa status "kvalifikovaný" po splnení kvalifikačných podmienok.

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) vyhlásili Kvalifikačný systém na komodity, tzv. materiálové skupiny, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Využitie kvalifikačných systémov je aplikovateľné pre postupy obstarávania mimo Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, realizované podľa interných predpisov SE. Účelom kvalifikačného systému je skrátenie procesu obstarávania v SE.

Pre zaslaníe Žiadosti o kvalifikáciu v zmysle Kvalifikačných podkladov je potrebné sa zaregistrovať na našom dodávateľskom portáli Eranet k tej materiálovej skupine, ku ktorej je záujem sa kvalifikovať, po prihlásení bude možné predložiť Žiadosť.

Kvalifikačné podklady a ďalšie dokumenty a prílohy sú prístupné na portáli Eranetu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right