Vplyv prevádzok na životné prostredie

Životné prostredie
V súčasnosti sa zhruba 80 % energie vo svete sa získava z fosílnych palív. Ich zásoby sa však za určitý čas vyčerpajú. Okrem toho, spaľovanie fosílnych palív negatívne vplýva na životné prostredie najmä oxidmi síry a dusíka, ale aj skleníkovým plynom CO2, ktorý prispieva ku globálnemu otepleniu a klimatickým zmenám na zemeguli.

Vysoký podiel elektriny vyrábajú Slovenské elektrárne v jadrových a vodných elektrárňach. Naša spoločnosť má preto veľmi nízke emisie CO2 prepočítané na celkovú dodanú elektrinu.

Mesačné reporty o výpustiach jednotlivých závodov do životného prostredia, ako aj výročné správy, účtovné závierky, časopisy, brožúry a iné publikácie Slovenských elektrární nájdete na stránke Publikácie.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle