BOZP a OPP

Pre dodávateľov

Je to sekcia, kde sú dodávateľom online k dispozícii informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) a vybraná platná procesná dokumentácia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

Do sekcie sme implementovali jednoduchý filter, umožňujúci registrovanému používateľovi jednoduchšie nájsť požadovaný dokument, informácie – kľúč vyhľadávania môže byť napr. miesto plnenia prác, dodávky v jednotlivej lokalite, typ dokumentu, resp. jeho názov, dátum jeho vloženia do tejto sekcie.

Kde sa sekcia nachádza?

Sekcia je vytvorená v systéme pre obstarávanie a pre kvalifikáciu dodávateľov Eranet. Sekcia je prístupná až po prihlásení, t.j. zadaní prístupového mena a hesla.

Zriadením tejto sekcie dávame nám aj našim dodávateľom do rúk nástroj, ktorý nám spoločne pomôže lepšie a operatívnejšie komunikovať témy bezpečnosti, bezpečného prístupu, dobrej praxe a aktuálne informovať o požiadavkách a pravidlách v oblasti BOZP a OPP pre výkon prác našich dodávateľov.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right