Výročné správy, publikácie, dokumenty

O nás
Publikácie
Dokumenty
Typ publikácie

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za apríl 2022

Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | apríl 2022

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac apríl 2022.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | apríl 2022

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac apríl 2022. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

Ročná správa o prevádzke a bezpečnosti AE Mochovce a Bohunice 2021

Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti hodnotíme prevádzku jadrových zariadení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne v roku 2021 ako bezpečnú v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie. K udalostiam a indikátorom, u ktorých bol zaznamenaný negatívny trend, boli prijaté nápravné opatrenia. Prevádzka jadrových zariadení Slovenských elektrární mala minimálny vplyv na životné prostredie a zanedbateľnú radiačnú záťaž pre personál, obyvateľstvo a životné prostredie.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | marec 2022

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac marec 2022.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | marec 2022

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac marec 2022. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za marec 2022

Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | marec 2022

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac marec 2022.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | február 2022

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac február 2022.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | február 2022

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac február 2022. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | február 2022

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac február 2022.

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za február 2022

Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Neboli nájdené žiadne dokumenty.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle