Základné a periodické školenie pre zahraničné organizácie

Vstupné školenia

Základné aj periodické školenia pre zahraničné (WANO, INPO a pod.) dozorné / kontrolné organizácie, bezpečnostné zložky (SBS a polícia) sú totožné a pozostávajú len z teoretickej časti, vykonávanej v JE EBO alebo JE EMO v trvaní ½ dňa – bezplatne.

Termín, čas a miesto školenia zamestnancov dozorných a kontrolných organizácií, bezpečnostných zložiek bude stanovený podľa potreby – po dohode so žiadateľom.

Zamestnancov uvedených externých organizácií prihlási žiadateľ (zástupca  odborného útvaru SE zodpovedný za komunikáciu s touto organizáciou) tým, že zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na adresu:

Školenie zamestnancov zahraničných kontrolných a dozorných organizácií, je vykonávané v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku.

Tlmočníka do iného jazyka zabezpečí útvar žiadateľa (zástupca odborného útvaru SE, zodpovedný za komunikáciu s touto organizáciou).

Útvar PP JE vydá účastníkovi Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.

Osvedčenie platí pre JE EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania.

Ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa, musí sa zúčastniť školenia v rozsahu potrebnom pre novú činnosť.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right