Sťažnosti a žiadosti

Zainteresované strany

V prípade, že Slovenské elektrárne majú naplánovanú aktivitu alebo nový projekt, pri ktorom sú identifikované potenciálne dopady alebo riziká pre verejnosť, včasné a transparentné informácie o environmentálnych alebo sociálnych rizikách môžu byť užitočné pre verejnosť, aby porozumela cieľom a prínosom projektu, či aktivity. Proces zapojenia verejnosti pomocou verejných konzultácií, diskusií a komentárov je nedeliteľnou súčasťou nových projektov, pri ktorých sa vykonáva posudok dopadu na životné prostredie (EIA).

Zapojenie zainteresovaných strán je kontinuálny proces, ktorý zahŕňa:

identifikácia zainteresovaných strán a stratégia založenia vzájomného partnerského vzťahu;

včasné a transparentné informovanie zainteresovaných strán o bezpečnosti, prevádzkových a environmentálnych aspektoch elektrární, ako aj o projektoch, ktoré majú na nich vplyv;

informované poradenstvo a účasť zainteresovaných strán na posudkoch nových projektov;

proces vybavovania sťažností zainteresovaných strán.

Podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám má verejnosť právo dostať informácie, ako aj podať sťažnosť na negatívny dopad aktivít spoločnosti resp. jej plánovaných projektov.

Sťažnosť / Žiadosť o informácie

"(Povinné)" indicates required fields

Maximálna veľkosť súboru: 25 MB.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right