Kvalita a Integrovaný systém manažérstva

Riadenie
V strednej Európe patríme medzi pár firiem, ktoré sú držiteľmi certifikátov podľa medzinárodných štandardov v oblasti manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nepretržite už od roku 2010.
Na dosahovanie najvyššej úrovne bezpečnosti (špecificky jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany), kvality našich produktov, výkonnosti procesov, zvyšovanie celkovej efektívnosti spoločnosti a spokojnosti našich zákazníkov a zainteresovaných strán využívame Systém manažérstva Slovenských elektrární, a.s., ktorý v sebe integruje požiadavky na:

kvalitu podľa ISO 9001,

životné prostredie podľa ISO 14001,

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa ISO 45001.

Systém manažérstva je certifikovaný od roku 2010.
Slovenské elektrárne, a.s., ako prevádzkovateľ jadrových zariadení, musia aplikovať aj ďalšie požiadavky a odporúčania, napr.:

požiadavky dokumentov GSR-Part 2 Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE),

WANO (World Accosiation of Nuclear Operators), OSART (Operational Safety Review Team), INPO (Institute of Nuclear Power Operations) – odporúčania z medzinárodných misií, preberanie najlepšej svetovej praxe z jadrových elektrární,

Úrad jadrového dozoru SR, Úrad verejného zdravotníctva, Národný inšpektorát práce a ďalšie – zistenia a odporúčania z inšpekcií dozorných orgánov atď.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right