Riadenie

Štruktúra riadenia spoločnosti Slovenských elektrárni vyhovuje požiadavkám definovaným v stanovách akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Systém podnikania zavedený v našej spoločnosti sa usiluje najmä o vytváranie hodnôt pre akcionárov počas stredne dlhého obdobia, s ohľadom na sociálnu dôležitosť našich obchodných operácií a s tým súvisiacu potrebu primerane zohľadňovať všetky dotknuté záujmy.

Model riadenia spoločnosti sa skladá z predstavenstva, ktoré je štatutárnym orgánom spoločnosti, dozornej rady a valného zhromaždenia, ktoré medzi sebou interagujú.

Zásady, od ktorých sa odvíja naša práca, sú:

Politika v oblasti ľudských práv;

Program dodržiavania 231;

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right