Inovácie

Inovácie
Inovácie sú pre Slovenské elektrárne hnacím motorom udržateľnosti, čo sa aj odráža vo firemnej kontinuite ako aj v schopnosti vytvoriť si konkurečnú výhodu, v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými faktormi.

Inovácie pre nás predstavujú neoddeliteľnú súčasť podnikania, ktorá je vyjadrená vo vedeckých a výskumných aktivitách, rozvoji obnoviteľných technológií či záväzku voči energetickej efektívnosti. Na budúcnosť hľadíme tak, že inovácie aplikujeme už dnes, čo je aj hlavnou zásadou všetkého, čo robíme. V našej spoločnost presadzujeme prístup „zdola – nahor“, načúvame návrhom našich zamestnancov a dávame priestor ich tvorivosti ako aj novým riešeniam.

Spolupracujeme s univerzitami, podporujeme mladých vedcov, prispievame na medzinárodné organizácie a zdokonaľujeme naše interné know –how, s cieľom využitia inovácií ako kľúčového faktoru udržateľnosti nielen našej spoločnosti, ale celého sektora, čo nám umožňuje vytvárať lepšiu budúcnosť pre nasledujúce generácie.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle