Obchodné zásady

Riadenie
Pri našom podnikaní sa riadime desiatimi zásadami iniciatívy OSN Global Compact v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Ľudské práva

1.

Spoločnosti by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv; a

2.

presvedčiť sa, že sa nepodieľajú na porušovaní ľudských práv.

Pracovná sila

3.

Spoločnosti by mali dodržiavať slobodu združovania sa a právo na rokovania o kolektívnej zmluve;

4.

Odstránenie všetkých foriem nútenej a povinnej práce;

5.

Efektívne zrušenie detskej práce; a

6.

odstránenie diskriminácie v povolaní a zamestnaní.

Životné prostredie

7.

Spoločnosti by mali zaujať preventívny postoj k environmentálnym výzvam;

8.

Usilovať sa o podporu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu; a

9.

podporovať vývoj a rozšírenie technológií šetrných k životnému prostrediu.

Boj proti korupcii

10.

Spoločnosť by mala vyvíjať úsilie na boj proti korupcii v akejkoľvek podobe, vrátane úplatkárstva či vydierania.

Naše obchodné zásady možno popísať tiež prostredníctvom činiteľov, ktoré sme definovali ako kľúčové pre trvalo udržateľnosť Slovenských elektrárni:

Bezpečnosť – cieľ „nulovej nehodovosti“ a silná kultúra bezpečnosti;

Zainteresované strany – sme motivovaní očakávaniami zainteresovaných strán;

Spoľahlivosť – prioritou je bezpečná a spoľahlivá prevádzka;

Výsledky – procesy vyvolané konkrétnymi a merateľnými výkonmi;

Riadenie a dohľad – transparentnosť a systémový prístup;

Rast – zvyšovanie inštalovaného výkonu a prevádzkovej excelentnosti;

Inovácie – hlavný činiteľ konkurencieschopnoti;

Životné prostredie – zodpovedné obchodné činnosti minimalizujúce negatívny vplyv na životné prostredie;

Naši ľudia – ľudia sú najcennejším kapitálom;

Spolupatričnosť – rozšírený záväzok voči spoločnosti, budovanie dôvery.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right