Štipendiá od Slovenských elektrární

Štipendiá je možné poskytnúť len študentom denného štúdia prvého a druhého stupňa slovenských vysokých škôl technického zamerania, ktorí študujú odbory so zameraním alebo uplatnením sa v energetike. Musia byť prijatí minimálne do 2. ročníka na prvom stupni štúdia a dosahovať vynikajúce študijné výsledky. O štipendium nie je možné žiadať na doktorandskom štúdiu.

HODÍ SA TI 1 330 EUR?

Ak spĺňaš podmienky, priprav si dokumenty a odpovede na motivačné otázky, ktoré budeš potrebovať pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o štipendium:

  • kópiu potvrdenia o prijatí na študijný program v akademickom roku 2016/2017,
  • kópiu potvrdenia o dosiahnutých študijných výsledkoch za akademický rok 2015/2016 potvrdenú študijným oddelením,
  • životopis,
  • odpovede na 3 motivačné otázky v anglickom jazyku na tému:
    • „Prečo som sa rozhodol študovať energetiku?"
    • “Ktorý zo zdrojov výroby elektrickej energie je priateľský k životnému prostrediu a prečo?“
    • Aké sú 3 hlavné dôvody, pre ktoré má elektromobilita miesto v budúcnosti?"

Ak chceš získať štipendium, musíš to stihnúť do 15. októbra 2016!

KOLO PODÁVANIA ŽIADOSTÍ UZAVRETÉ

V rámci programu Energia pre vzdelanie každý rok dávame štipendiá študentom technických smerov. Hlavným cieľom je podpora rastu novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku.

V akademickom roku 2015/2016 udelili bolo 25 štipendií v celkovej sume 33 250 eur. Najväčšie zastúpenie medzi podporenými študentmi mali Slovenská technická univerzita (60%), nasledovala Žilinská univerzita (32%), Technická univerzita v Košiciach (4%) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (4%).

Podpora študentov technických študijných smerov sa odvíja od strategickej spolupráce s odborníkmi z radov profesorov technických univerzít na Slovensku, ktorí sú spolu s odborníkmi a manažérmi zo Slovenských elektrární členmi Výboru pre spoluprácu s univerzitami. Výbor sa zameriava na identifikáciu a realizáciu možností podpory a zatraktívnenia štúdia na technických univerzitách ako aj rozvoja ďalšieho vzdelávania súčasných zamestnancov našej spoločnosti vo forme postgraduálneho štúdia.

*Slovenské elektrárne, a.s., si vyhradzujú právo zverejniť alebo nezverejniť mená úspešných žiadateľov.