Tlačové správy
Elektromobilita: eRoaming v Európe

Enel a Hubject spolupracujú na celoeurópskom eRoamingu, teda nabíjaní sa na staniciach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje iný než váš dodávateľ energie.

Navštívte nás

Sme jedným z troch miest v Európe, kde sa stavia nová jadrová elektráreň. Chcete vedieť viac?

Zodpovedné podnikanie

Elektrárne získali cenu Via Bona za dlhodobé spoločensky zodpovedné podnikanie!

Infocentrum