Personál blokových dozorní v Bohuniciach bude čoskoro trénovať na novom simulátore

20.12.2021
Možnosti zdieľania:
Nový reprezentatívny plnorozsahový simulátor pre Jaslovské Bohunice nahradí pôvodné tréningové zariadenie, ktoré pomáhalo pri výcviku kolegov pracujúcich na blokovej dozorni.

Výcvik personálu blokových dozorní na trenažéri je podmienkou na to, aby elektráreň získala povolenie na prevádzku. Reprezentatívny plnorozsahový simulátor je programovo-technický simulačný komplex pre simulovanie reálnej blokovej dozorne elektrárne, ktorá je pomyselným mozgom elektrárne. Pre stavbu, vybavenie a funkcie simulátorov sú vydané normy, ktoré platia rovnako po celom svete. Vyžadujú vierohodné správanie celého simulátora pre všetky prevádzkové režimy bloku vrátane nábehu, odstavovania a riešenia všetkých poruchových stavov.

Napriek tomu, že Slovenské elektrárne majú už dva simulátory v Mochovciach, ten bohunický bol veľkou výzvou. Každá bloková dozorňa dvojblokov slovenských jadrových elektrární je iná. Bohunické bloky majú ovládanie klasickými prepínačmi, meracie prístroje sú analógové, signalizácia funguje s klasickými svetielkami. Technologicky na opačnom konci je bloková dozorňa tretieho, resp. štvrtého bloku Mochoviec, s plne digitálnym ovládaním a informačným systémom orientovaným hlavne na monitoroch. Mochovce 1 a 2 sú niekde medzi tým. Využitím pôvodného softvéru modelu správania sa bloku a s know-how dodávateľa chcú Slovenské elektrárne uviesť nový simulátor do prevádzky v roku 2022.

V rámci prípravy projektu sa uvažovalo nad výstavbou simulátora v priestoroch EBO, EMO alebo v Trnave. Nakoniec sa pozornosť upriamila práve na budovu bývalého simulátora odstaveného dvojbloku Bohunice V1, ktorá sa nachádza v Trnave. Jej priestory umožňujú prerobiť ju tak, aby v nej Slovenské elektrárne mohli zabezpečiť kompletný praktický výcvik pre bohunických operátorov a teoretický výcvik personálu pre obidve jadrové elektrárne.

Pozrite si fotografie prác výstavby nového plnorozsahového simulátora v Trnave:

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right