Novácky unikát: Uhlie rozmrazujú infražiaričmi

10.03.2017
Možnosti zdieľania:
Keď v januári 2017 teploty klesali na mínus 20 stupňov, v Elektrárňach Nováky na rozmrazovanie uhlia využívali infražiariče na plný výkon.

Počas tohtoročnej zimy, keď teploty klesali na mínus 20 stupňov, sa infražiariče na rozmrazovanie uhlia využívali naplno. Unikátna technológia sa osvedčila v Elektrárňach Nováky hlavne v januári.

Pôvodne sa v hnedouhoľnej elektrárni na rozmrazovanie uhlia používal horúci vzduch z kotlov blokov č. 3 a 4 ENO B, ktoré však Slovenské elektrárne na konci roka 2015 odstavili. Jeho teplota bola okolo 360 °C, po prechode zmiešavacou komorou bol schladený na 120 °C a rozvádzaný betónovými kanálmi po oboch stranách tunelov. Hlavným nedostatkom tohto spôsobu rozmrazovania bola problematická regulácia, teda kolísanie tepla horúceho vzduchu prichádzajúceho od kotlov.

„Museli sme však aj zohľadniť vplyv teploty na ložiská a podvozkový systém železničných vozňov, ktorý bol obmedzený na maximálne 60 °C,“ vysvetľuje Marián Šumichrast, ktorý je v Slovenských elektrárňach tím lídrom pre riadenie projektov klasických elektrární. Energetici teda hľadali nové riešenie pre rozmrazovanie uhlia a po dôkladnej analýze sa v Novákoch rozhodli pre technológiu využívajúcu tepelné infražiariče. Rekonštrukciu dvoch rozmrazovacích tunelov ukončili ešte v roku 2015, spolu s modernizáciou a ekologizáciou blokov č. 1 a 2 ENO B, a naplno ju využili práve začiatkom tohto roka počas mrazov v januári a februári.

V jednom tuneli sa po bokoch a v medzi koľajnicami nachádza 450 elektrických infražiaričov. Žiarenie v tuneloch je v infračervenej časti svetelného spektra, čiže ľudských okom nie je pozorovateľné. Počas rozmrazovania však teplota na povrchu vagóna stúpne až na 90 °C, hoci v samotnom tuneli teplomer ukáže iba 20 stupňov, v závislosti od vonkajších mrazov. Druhý tunel slúži na temperovanie železničných vozňov, aby uhlie ďalej nezamŕzalo. Tu je namontovaných 108 žiaričov.

„V elektrárni Nováky vieme rozmraziť naraz päť, sedem alebo až deväť vagónov, každý z nich má 50 ton uhlia. V rámci Európy ide o unikátnu technológiu, nakoľko v iných tepelných elektrárňach rozmrazujú uhlie buď na báze plynu alebo ak infražiaričmi, tak maximálne 1 vagón,“ hovorí s hrdosťou Peter Štálnik, ktorý je v Slovenských elektrárňach špecialistom správy projektu klasika – elektro. Vysvetľuje, že v Rusku na Sibíri si poradia so zamrznutým uhlím aj špeciálnymi vrtnými súpravami a zbíjačkami. V USA majú, naopak, problémy s tým, že im vplyvom tepla z infražiaričov dochádza k prehrievaniu ložísk a opadávaniu farby z vagónov.

„Vlaky prepravujúce hnedé uhlie do elektrárne majú odlišný počet vagónov v závislosti od bane, z ktorej ho vezú. Zo Záhoria chodí napríklad 27 vagónov. Vtedy deväť vagónov rozmrazujeme a deväť temperujeme v druhom tuneli. Častejšie však mávame 14-vagónovú súpravu z bane Cigeľ či Handlová, na rozmrazenie ich dávame po sedem,“ objasňuje Vladimír Sivák, ktorý v Slovenských elektrárňach pracuje ako vedúci skupiny pre vodné hospodárstvo, zauhľovanie, železničnú dopravu a škváro-popolové hospodárstvo.

  • Súprava vagónov cúva v tuneli do presne vymedzenej polohy, čo je kontrolované svetelnou rampou. Na semafore pred tunelom sa rozsvieti zelená. Kým však vlak nie je v správnej polohe, svieti na semafore červená a zapnutie rozmrazovania je zablokované.
  • Po zavretí brány tunela stlačí posunovač tlačidlo “Pripravené na rozmrazovanie“ a informuje obsluhu na velíne o počte vagónov.
  • Systém vypočíta čas potrebný na rozmrazenie. Na monitoroch ukazuje činnosť rozmrazovania, predpokladaný čas ukončenia cyklu a zostávajúci čas.
  • Po skončení rozmrazovania sa vagóny presunú do hlbinných zásobníkov, odkiaľ uhlie putuje priamo do kotlov.

V januári bolo rozmrazených celkovo 218 vagónov zo štyroch baní. Najviac z bane Kúty na Záhorí, až 152, keďže má najdlhšiu cestu do elektrárne. Rozmrazovalo sa aj uhlie z baní Cigeľ a Handlová, v malej miere z Novák. Rozmrazovací tunel č. 1 bol v prevádzke 155 hodín, „dvojka“ temperovala uhlie 50 hodín. Celkový čas potrebný na rozmrazenie súpravy sa pohyboval v rozpätí 4 – 7 hodín. Závisel od počtu vagónov, vonkajšej teploty, vlhkosti v tuneli či vzdialenosti, ktorú prekonalo uhlie, kým bolo dopravené do elektrárne.

Vďaka rozmrazovaniu uhlia infražiaričmi sa výrazne zvýšila spoľahlivosť dopravy paliva do kotlov. To má vplyv na stabilné dodávky elektrickej energie do energetickej sústavy a dodávky tepla pre vykurovanie mesta Prievidza. Projekt podstatne znížil aj náročnosť obsluhy a údržby, zvýšil úroveň bezpečnosti a spoľahlivosť prevádzkovania technického zariadenia.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right