Prevzali sme si prestížne ocenenie Bezpečný podnik

12.07.2021
Možnosti zdieľania:
„Veľmi pekne vám ďakujeme, môžete byť inšpiráciou pre mnohé ďalšie podniky, pretože len málokto dáva na bezpečnosť taký dôraz ako vy.“ S takýmito slovami sme si dnes na riaditeľstve prevzali prestížne ocenenie Bezpečný podnik.

Certifikát „Bezpečný podnik“ je pre firmy potvrdením, že bezpečnosť a ochrana zdravia ich zamestnancov je pre ne rovnako dôležitá ako ekonomické zdravie podniku. Celkovým hodnotením úspešne prešli len tri firmy, pričom sa ich posudzovalo až niekoľko desiatok. Osvedčenie udeľuje komisia zložená zo zástupcov sústavy inšpekcie práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR raz ročne.

Podmienkou pre získanie certifikátu „Bezpečný podnik“ bolo preukázať zavedenie a uplatňovanie tohto systému, celkovú úroveň starostlivosti o BOZP, kultúru práce, nízku úrazovosť, sociálnu starostlivosť, úroveň protipožiarnej bezpečnosti či dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov v oblasti životného prostredia.

Osvedčenie a plaketu nám dnes pred obedom na riaditeľstvo prišla odovzdať generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová, riaditeľ odboru BOZP Národného inšpektorátu práce Stanislav Krajňák, hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš a riaditeľ odboru ochrany práce, MPSVR SR Martin Neštický.

„Vážime si to, ako k celej tejto problematike pristupujete, ako komunikujete so zamestnancami a že si ceníte ich prácu. Robí nám to veľkú radosť, keď vidíme, že ešte aj my ako inšpektorát práce sa môžeme od vás mnohému naučiť. Veľmi si prajem, aby aj zvyšok slovenských podnikov dával taký dôraz na bezpečnosť ako vy. Boli ste jedným z prvých podnikov, ktorý začal testovať svojich zamestnancov, merať teplotu pri vstupe do prevádzky… Veľmi si ceníme, ako ste to všetko ustáli. Za vaše úsilie, vaše odhodlanie a chuť vám patrí veľká vďaka.“

 Hedviga Machayová
generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce

Platnosť certifikátu je päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia môže firma požiadať o predĺženie jeho platnosti na ďalšie päťročné obdobie.  Získanie certifikátu BP a možnosť používať logo programu BP môže dať konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov pre iné firmy a najmä pre veľké podniky.

„Ste úspešný obrovský zamestnávateľ a toto ocenenie nie je samozrejmosťou. V mene ministerstva vám ďakujeme. Budeme veľmi radi, keď budete chodiacou inšpiráciou toho, ako to má vyzerať v praxi. Bezpečnosť, to totiž nie sú len veci napísané na papieri.“

– Martin Neštický
riaditeľ odboru ochrany práce, MPSVR SR

Napriek tomu, že sa mnoho slovenských podnikov muselo v roku 2020 vyrovnať okrem každodenných problémov aj s následkami pandémie COVID-19, predsa sa našlo niekoľko firiem, ktoré sa rozhodli urobiť pre bezpečnosť svojich zamestnancov ešte čosi navyše, nad rámec zákonných povinností, za čo si vyslúžili titul „Bezpečný podnik“. Veríme, že toto ocenenie nás všetkých bude naďalej motivovať k bezpečnému správaniu. Aj v tejto chvíli sa potvrdilo, že to má skutočne zmysel.

„Bezpečnosť sa nedá dosiahnuť vystavaním pravidiel, zásad a kontrolovaním. Je nutné vybudovať kultúru, v ktorej ľudia žijú a podľa ktorej sa správajú. Je to príbeh, ktorý sa nikdy nekončí, je to dlhodobá záležitosť. Môžeme však s istotou povedať, že investícia do bezpečnosti nám prináša aj ekonomické efekty. Máme oveľa menej výpadkov a kvalita našej práce je veľmi vysoká. Toto ocenenie je znakom toho, že ideme po správnej ceste, a zároveň je pre nás záväzkom neustále sa zlepšovať.“

– Milan Molnár
riaditeľ úseku riadenia aktív

Pozrite si fotogalériu z dnešného odovzdávania ocenenia Bezpečný podnik:

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right