Správa o posúdení kumulatívnych vplyvov na ŽP

Vplyv výstavby na životné prostredie

Dokument "Správa o posúdení kumulatívnych vplyvov na životné prostredie" bol vypracovaný v súlade s návodom dobrej priemyselnej praxe pre súkromný sektor na rozvíjajúcich sa trhoch.

Predmetná správa bola vypracovaná na základe odporúčania, ktoré vyplynulo z auditu Environmental Social Due Dilligence, vykonanom nezávislou spoločnosťou ENCO v organizácii Slovenské elektrárne, a.s., lokalita 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.

Dokument obsahuje tieto tri časti:
1.

Posúdenie kumulativnych vplyvov na životné prostredie,

2.

Hodnotenie možných vplyvoch na vodnú biodiverzitu na základe hydrogeologických parametrov počas nízkych prietokov rieky Hron,

3.

Plán doplňujúcich merani vplyvu na ekosystém s osobitným zameraním na rieku Hron.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right