Valné zhromaždenie

O spoločnosti

V súlade so Stanovami Slovenských elektrární, a. s., je najvyšším orgánom spoločnosti Valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí najmä zmena Stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, rozhodnutie o zlúčení alebo rozdelení spoločnosti, voľba a odvolanie členov Predstavenstva Slovenských elektrární, a. s., predsedu a podpredsedu Predstavenstva Slovenských elektrární, a. s., ako aj voľba a odvolanie predsedu a členov Dozornej rady Slovenských elektrární, a. s., s výnimkou členov volených zamestnancami, schválenie ročnej účtovnej závierky a pod.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle