Mochovce: Úspešná studená hydroskúška 3. bloku

23.08.2018
Možnosti zdieľania:

Studená hydroskúška je jednou z najdôležitejších častí procesu uvádzania elektrárne do prevádzky.

Slovenské elektrárne úspešne ukončili studenú hydroskúšku 3. bloku Atómových elektrární Mochovce. Je to prvá komplexná skúška, pri ktorej sa systémy reaktora prevádzkovali spolu s pomocnými systémami.

Studená hydroskúška je jednou z najdôležitejších častí procesu uvádzania elektrárne do prevádzky. Začala sa v polovici júla a trvala 38 dní. Hlavným cieľom studenej hydroskúšky bolo preukázať tesnosť systémov a zariadení elektrárne, ako sú tlakové nádoby, potrubia a ventily jadrového aj konvenčného ostrova a prečistiť hlavné cirkulačné potrubia.

Primárny okruh bol pri skúške natlakovaný až na 13,7 MPa (čo je viac ako 111% prevádzkového tlaku) a zahriaty na 120°C. Následne boli odskúšané parogenerátory zo sekundárnej strany a potrubia napájacej vody a ostrej pary na tlak až 7,65 MPa (166 % prevádzkového tlaku).

„Je to kľúčový míľnik, ktorý potvrdil funkčnosť všetkých testovaných komponentov a výrazne nás priblížil k uvádzaniu jadrového zariadenia do prevádzky.“

- Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

Počas studenej hydroskúšky boli otestované všetky hlavné cirkulačné čerpadlá na primárnom okruhu, hlavné napájacie čerpadlá na sekundárnom okruhu, parogenerátory, potrubia, čerpadlá a ďalšie komponenty na primárnom aj sekundárnom okruhu, vrátane bezproblémového prevádzkovania viacerých pomocných systémov. Všetky zariadenia, ako potrubia, ventily, zvary a prírubové spoje museli byť skontrolované pri presne definovaných tlakoch. Dôležitou skúškou bola skúška tesnosti ochrannej obálky primárneho okruhu, ktorú tvoria až 1,5 m hrubé železobetónové steny.

„Som veľmi rád, že sme pri studenej hydroskúške dodržali stanovený harmonogram. Ukázala vysokú profesionalitu a pripravenosť tímu zodpovedného za proces spúšťania, ako aj dobrú spoluprácu s dodávateľmi.“

- Francisco Morejon, riaditeľ projektu dostavby

Bloky 3 a 4 AE Mochovce sú evolučným projektom na základe tlakovodného reaktora VVER-440 V-213 so zapracovanými bezpečnostnými vylepšeniami, vďaka ktorým elektráreň spĺňa prísne národné aj medzinárodné požiadavky na jadrovú bezpečnosť. Každý blok má inštalovaný výkon 471 MW a bude pokrývať približne 13% spotreby elektriny na Slovensku, a to bez emisií skleníkových plynov.


Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Prevádzkujú dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom 4 081 MWe. Spoločnosť vyrába 90 % elektriny bez emisií skleníkových plynov.

Majoritným vlastníkom s podielom 66 % v Slovenských elektrárňach je Slovak Power Holding B.V. Spoločnými vlastníkmi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú EP Slovakia B.V., dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu, a. s., a Enel Produzione S.p.A. Slovenská republika je minoritným vlastníkom Slovenských elektrární s podielom 34 %.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right