Na odstávke bohunickej jadrovej elektrárne vymenia 19-tisíc rúrok

11.05.2022
Možnosti zdieľania:

V jadrovej elektrárni AE Bohunice V2 uskutočnia 26 investičných projektov na ďalšie zvýšenie bezpečnosti.

Odstavením turbogenerátorov sa v sobotu 14. mája začína plánovaná generálna odstávka štvrtého bloku Atómových elektrární Bohunice V2. Ako každý rok, počas odstávky v reaktore vymenia pätinu paliva. Pracovníci Slovenských elektrární a dodávateľských firiem skontrolujú tlakovú nádobu reaktora a vykonajú plánované opravy na jednom z troch redundantných bezpečnostných havarijných systémov elektrárne.

Medzi prioritné činnosti na zariadeniach primárneho, teda jadrového okruhu elektrárne, patria aj plánované práce na troch zo šiestich parogenerátorov, ako aj generálne opravy dvoch hlavných cirkulačných čerpadiel.

Na sekundárnom, nejadrovom okruhu, je nosnou činnosťou generálna oprava statora a rotora vysoko- a nízkotlakových častí jedného turbogenerátora. Zároveň Slovenské elektrárne zrealizujú 26 investičných projektov na ďalšie zvýšenie bezpečnosti – takých, ktoré nie je možné spraviť počas normálnej prevádzky. Ide napríklad o obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov, či výmenu približne 19 000 rúrok v hlavnom kondenzátore na turbogenerátore TG41.

„Uvedomujeme si, aké dôležité je v tomto turbulentnom období vykonať obidve odstávky v elektrárni V2 bezpečne, kvalitne a plynule. Sme pripravení po personálnej aj materiálnej stránke na všetky plánované činnosti spojené s odstávkami,“ povedal Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne.

Mesiac po tejto odstávke je naplánovaná aj odstávka tretieho bloku AE Bohunice V2. Ako posledný absolvuje v roku 2022 generálnu odstávku druhý blok Mochoviec. Odstáva prvého bola v apríli a trvala tri týždne.

Každý zo štyroch tlakovodných reaktorov VVER 440, ktoré sú jediným na Slovensku prevádzkovaným typom reaktora, musí byť aspoň raz ročne plánovane odstavený kvôli čiastočnej výmene paliva. Všetky prevádzkované reaktory na Slovensku vlastnia Slovenské elektrárne, a.s.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right