Návrh dane z jadra je likvidačný, privedie Slovenské elektrárne do bankrotu

09.02.2022
Možnosti zdieľania:

Návrh zákona o zdanení tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením spôsobí bankrot Slovenských elektrární.

Prijatie tohto zákona bez akejkoľvek analýzy vplyvov na ekonomickú situáciu Slovenských elektrární vyústi do bankrotu spoločnosti a zastaví spustenie tretieho bloku JE Mochovce, ktorý je tesne pred zavážaním paliva, ako aj dostavbu 4 bloku. Zmarí tak celkovú investíciu vo výške 6 miliárd eur.

Rozhodnutie vlády prijať likvidačné zdanenie strategického výrobcu elektrickej energie na Slovensku nás nepríjemne prekvapilo. Zásadné rozhodnutie, ktoré významne zasiahne do fungovania spoločnosti z kritickej infraštruktúry, zamestnávajúcej tisíce ľudí, s napojením na ďalšie tisíce dodávateľov, by nemalo byť prijímané takýmto spôsobom, mimo rámca štandardného, zaužívaného legislatívneho postupu.

– Branislav Strýček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

Predstavenstvo a dozorná rada Slovenských elektrární jednohlasne, vrátane hlasov zástupcov štátu, schválili v januári tohto roka strategický plán na roky 2022 – 2026, v ktorom predpokladali čistý zisk 92 miliónov pre rok 2022 a 320 miliónov eur pre rok 2023. Zavedenie dane z tzv. nadmerného zisku, naopak, vyústi do čistej straty 72 miliónov eur v tomto a 161 miliónov eur v budúcom roku. „Nová daň vysoko prevyšuje predpokladaný zisk spoločnosti,“ vysvetľuje B. Strýček.

  • Zisk za rok 2022 je očakávaný vo výške 92 miliónov eur, no daň z tzv. nadmerného zisku by bola až 207 miliónov.
  • V roku 2023 by predpokladaný zisk bol 320 miliónov, ale daň z tzv. nadmerného zisku až 608 miliónov eur.

„Za týchto podmienok si nevieme predstaviť, že financujúce banky budú súhlasiť s odkladom ich splátok, keď už dnešná zadlženosť spoločnosti je vysoko nad štandardom priemyslu,“ uviedol Branislav Strýček. Pri súčasnom zadlžení 3,7 miliardy eur a technickom defaulte, v ktorom sa Slovenské elektrárne od 1. februára nachádzajú, neočakávame, že majoritný akcionár bude naďalej financovať dostavbu Mochoviec 3 a 4, pretože nemá istotu návratnosti investície.

„V časoch, keď cena elektrickej energie dosahovala 26 eur za megawatthodinu a nepokrývala ani naše výrobné náklady, sa nikto Slovenských elektrární nepýtal, ako financujeme chod elektrární, a najmä dostavbu dvoch blokov v Mochovciach,“ pripomína generálny riaditeľ Strýček. V tom období preto majoritný akcionár požičal spoločnosti takmer 700 miliónov eur a bol pripravený poskytnúť ďalších takmer 800 miliónov.

V prípade prijatia tohto zákona bude spôsobená obrovská škoda štátu, ktorý je v elektrárňach menšinovým akcionárom, navyše sa vôbec nevyrieši situácia s cenou energií, pretože Slovenské elektrárne jednoducho nebudú schopné túto teoreticky vypočítanú nadmernú daň zaplatiť. V dôsledku tohto rozhodnutia ešte stúpnu ceny elektriny, nakoľko sa zastaví spúšťanie 3. bloku a dostavba 4. bloku Mochoviec.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right