FVE Mochovce

Stručne o elektrárni

V Mochovciach je 4 136 panelov umiestnených na približne dvojhektárovom pozemku pri Atómovej elektrárni Mochovce. Slnečná elektrina sa využíva pre vlastnú netechnologickú spotrebu stavby 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce a zariadení staveniska (prevádzkového areálu), čím z Mochoviec robí absolútne čistý zdroj s nulovými emisiami skleníkových plynov. Pri výkone jedného panelu 230 Wp je celkový inštalovaný výkon elektrárne 0,95 MWp (MW peak – výkon solárneho panela pri štandardizovanej hustote žiarenia 1 kW/m2).
FVE MochovceFVE MochovceFVE MochovceFVE MochovceFVE Mochovce
  • FVE Mochovce
  • FVE Mochovce
  • FVE Mochovce
  • FVE Mochovce
  • FVE Mochovce
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle