MVE Veľké Kozmálovce

Stručne o elektrárni

MVE Veľké Kozmálovce bola vybudovaná na rieke Hron ako jediná vodná elektráreň na tejto rieke, ktorá patrí do Slovenských elektrární, a.s. Hlavným účelom vodného diela Veľké Kozmálovce je zabezpečiť zásobu chladiacej vody pre AE Mochovce. V malej vodnej elektrárni sú inštalované tri agregáty s turbínou kolenového typu a generátorom poháňaným cez prevodovku. Odpadná voda z menšieho z agregátov nie je zaústená do Hrona, ale do kanála Perec.
MVE Veľké KozmálovceMVE Veľké Kozmálovce
  • MVE Veľké Kozmálovce
  • MVE Veľké Kozmálovce

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný
5,32 MW
Tok
Hron
Typ turbíny
Kaplan – horizontálna
Prietok
1x12 + 2x36 m3.s-1
Počet turbo agregátov
3
Rok uvedenia do prevádzky
1988
Priemerná ročná výroba
16 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle