VE Hričov

Stručne o elektrárni

VE Hričov je prvým, riadiacim stupňom druhej (geograficky) vážskej kaskády. Do nádrže Hričov sú okrem Váhu zaústené ešte rieky Kysuca a Rajčianka na ktorých nie sú vodné diela, preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené 2/3 a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne. Aby boli pokryté zvýšené požiadavky sústavy na dodávku špičkového výkonu, bol maximálny prietok turbínou projektovaný na 133 m3.s-1, spolu cez celú VE na 400 m3.s-1.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
priehradová – akumulačná
Výkon
31,5 MW
Tok
Váh
Typ turbíny
Kaplan
Prietok
3x134 m3.s-1
Počet turbo agregátov
3
Rok uvedenia do prevádzky
1962
Priemerná ročná výroba
59,1 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle