Deň kariéry do elektrární pritiahol vyše 100 vysokoškolákov

10.10.2018
Možnosti zdieľania:
Vysoká účasť potvrdila záujem o prácu v Slovenských elektrárňach. Odovzdali sme aj Ceny Aurela Stodolu za rok 2018.

Viac než sto študentov technických smerov z celého Slovenska prišlo vo štvrtok 4. októbra na Deň kariéry, ktorý pre nich v Energolande Mochovce pripravili Slovenské elektrárne.

Nádejní energetici sa stretli s dlhoročnými odborníkmi z energetiky, aby sa spolu zhovárali o práci v elektrárňach a dozvedeli sa viac o ich prevádzke, údržbe, výrobe a predaji elektriny a tepla.

Keďže každý piaty účastník študoval jadrové a fyzikálne inžinierstvo, neprekvapilo, že najväčší záujem prejavili o oblasť riadenia jadrovej elektrárne z blokovej dozorne, o fyziku reaktora a inžiniering.

Vysoká účasť na Dni kariéry ukazuje, že študenti chcú aktívne komunikovať a majú záujem pracovať v Slovenských elektrárňach. V blízkej budúcnosti tomu najväčší výrobca elektriny na Slovensku chce prispôsobiť aj svoju ponuku pre študentov – od stáží, cez odborné vedenie pri diplomových alebo dizertačných prácach, až po pracovné ponuky.

Cieľom elektrární je pracovať s najlepšími študentmi už počas ich štúdia, a tak im pomôcť v rozhodovaní sa o kariére – aby ju naštartovali práve v Slovenských elektrárňach.

Nominanti na Cenu Aurela Stodolu, ktorú udeľujeme už 10 rokov, v rámci podujatia prezentovali svoje bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Záverečné práce súvisiace s energetikou v lete hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a Výboru Slovenských elektrární pre spoluprácu s univerzitami, ktorý zastupovali prof. František Janíček zo Slovenskej technickej univerzity a prof. Juraj Altus z Žilinskej univerzity.

Víťazi Ceny Aurela Stodolu 2018

AUTOR NÁZOV PRÁCE TYP PRÁCE ŠKOLA FAKULTA ŠTUDIJNÝ ODBOR
Botková Barbora Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární bakalárska STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Bednár Dávid Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení diplomová STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Širanec Marek Vplyv na cezhraničné prenosy medzi SK-HU po vybudovaní nových vedení 400 kV diplomová Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Elektroenergetika
Bendík Jozef Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení dizertačná STU BA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right